02. desember 2023

Dagens bibelord

Lukas 19,37-40

Les i nettbibelen

37 Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte: 38 «Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i... Vis hele teksten

37 Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte: 38 «Velsignet er han, kongen, som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!» 39 Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» 40 Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»

Dagens bibelord

Lukas 19,37-40

Les i nettbibelen

37 Då han nærma seg skråninga ned frå Oljeberget, byrja heile mengda av læresveinar å lova Gud med høg røyst, glade som dei var, for alle dei mektige gjerningane dei hadde sett. Dei ropa: 38 «Velsigna er han, kongen, som kjem i Herrens namn! ... Vis hele teksten

37 Då han nærma seg skråninga ned frå Oljeberget, byrja heile mengda av læresveinar å lova Gud med høg røyst, glade som dei var, for alle dei mektige gjerningane dei hadde sett. Dei ropa: 38 «Velsigna er han, kongen, som kjem i Herrens namn! Fred i himmelen og ære i det høgste!» 39 Nokre farisearar i folkemengda sa til han: «Meister, tal læresveinane dine til rette!» 40 Men han svara: «Eg seier dykk: Dersom dei teier, skal steinane ropa.»

Dagens bibelord

Lukas 19,37-40

Les i nettbibelen

37 Go son lahkanii gávpogii ja lei njiedjamin Oljováris, de oppa máhttájeddjiid joavku rámidišgođii ja máidnugođii Ipmila alla jienain buot fámolaš daguid dihte maid sii ledje oaidnán. Sii čurvo: 38 “Buressivdniduvvon lehkos son, gonagas, guhte... Vis hele teksten

37 Go son lahkanii gávpogii ja lei njiedjamin Oljováris, de oppa máhttájeddjiid joavku rámidišgođii ja máidnugođii Ipmila alla jienain buot fámolaš daguid dihte maid sii ledje oaidnán. Sii čurvo: 38 “Buressivdniduvvon lehkos son, gonagas, guhte boahtá Hearrá nammii! Ráfi almmis ja gudni allagasas!” 39 Muhtun farisealaččat dadje olbmuid gaskkas Jesusii: “Oahpaheaddji, cuiggot máhttájeddjiidat!” 40 Muhto Jesus vástidii: “Mun cealkkán didjiide: Jos sii jávohuvašedje, de geađggit čuorvugoađášedje.”