22. august 1970

Dagens bibelord

2. Korinter 12,7-10

Les i nettbibelen

7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han... Vis hele teksten

7 For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig. 8 Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, 9 men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. 10 Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.

Dagens bibelord

2. Korintar 12,7-10

Les i nettbibelen

7 Og for at eg ikkje skal gjera meg stor av dei høge openberringane, har eg fått ein torn i kroppen, ein Satans engel som skal slå meg, så eg ikkje skal bli hovmodig. 8 Om denne bad eg Herren tre gonger at han måtte vika frå meg. 9 Men Herren... Vis hele teksten

7 Og for at eg ikkje skal gjera meg stor av dei høge openberringane, har eg fått ein torn i kroppen, ein Satans engel som skal slå meg, så eg ikkje skal bli hovmodig. 8 Om denne bad eg Herren tre gonger at han måtte vika frå meg. 9 Men Herren sa til meg: «Min nåde er nok for deg, for krafta blir fullenda i veikskap.» Difor vil eg helst vera stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bu i meg. 10 Og difor er eg, for Kristi skuld, glad når eg er veik, når eg blir mishandla, når eg er i naud, i forfølging og i angst. For når eg er veik, då er eg sterk.

Dagens bibelord

2. Korinta 12,7-10

Les i nettbibelen

7 Aman mun čeavlut daid erenoamáš almmustusaid dihte, de munnje lea biddjon rupmašii seahčagas, Sáhtána eŋgel gii časká mu aman čeavlut. 8 Golmma geardde mun lean ánuhan Hearrás ahte dat gáiddašii mus eret. 9 Muhto son lea vástidan munnje: “Mu... Vis hele teksten

7 Aman mun čeavlut daid erenoamáš almmustusaid dihte, de munnje lea biddjon rupmašii seahčagas, Sáhtána eŋgel gii časká mu aman čeavlut. 8 Golmma geardde mun lean ánuhan Hearrás ahte dat gáiddašii mus eret. 9 Muhto son lea vástidan munnje: “Mu árbmu lea dutnje doarvái, dasgo mu fápmu ollašuvvá headjuvuođas.” Danne mun rámidan milloseappot iežan headjuvuođa, vai Kristusa fápmu ássá mu siste. 10 Danin mun illudan headjuvuhtii, illasteapmái, váttisvuođaide, doarrádallojumiide ja áŧestusaide. Aiddo headjun mun lean gievra.