25. januar 2023

Dagens bibelord

Johannes 10,1-10

Les i nettbibelen

1 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3 Portvokteren åpner for ham,... Vis hele teksten

1 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3 Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8 Alle de som er kommet [før meg], er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Dagens bibelord

Johannes 10,1-10

Les i nettbibelen

1 «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje går inn til saueflokken gjennom porten, men kliv over ein annan stad, han er ein tjuv og ein røvar. 2 Men den som går inn gjennom porten, er gjetaren til sauene. 3 Portvaktaren lèt opp for... Vis hele teksten

1 «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje går inn til saueflokken gjennom porten, men kliv over ein annan stad, han er ein tjuv og ein røvar. 2 Men den som går inn gjennom porten, er gjetaren til sauene. 3 Portvaktaren lèt opp for han, og sauene høyrer røysta hans. Han kallar sine eigne sauer med namn og leier dei ut. 4 Og når han har fått ut alle sine, går han føre dei, og sauene følgjer han, for dei kjenner røysta hans. 5 Men ein framand vil dei ikkje følgja. Dei rømmer frå han, for dei kjenner ikkje røysta til den framande.» 6 Denne likninga fortalde Jesus dei, men dei skjøna ikkje kva han meinte. 7 Då sa Jesus: «Sanneleg, sanneleg, eg seier dykk: Eg er porten inn til sauene. 8 Alle som er komne [før meg], er tjuvar og røvarar, men sauene høyrde ikkje på dei. 9 Eg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finna beite. 10 Tjuven kjem berre for å stela, drepa og øydeleggja. Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.

Dagens bibelord

Johannes 10,1-10

Les i nettbibelen

1 “Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat gii ii mana sávzagárdái uksaráigge muhto goargŋu eará sajis, lea suola ja rievvár. 2 Muhto dat gii manná uksaráigge, lea sávzzaid geahčči. 3 Sutnje fákta rabasta uvssa, ja sávzzat guldalit su... Vis hele teksten

1 “Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Dat gii ii mana sávzagárdái uksaráigge muhto goargŋu eará sajis, lea suola ja rievvár. 2 Muhto dat gii manná uksaráigge, lea sávzzaid geahčči. 3 Sutnje fákta rabasta uvssa, ja sávzzat guldalit su jiena. Son čuorvu sávzzaidis nama mielde ja doalvu daid guohtut. 4 Ja go son lea luoitán olggos buot sávzzaidis, de son manná daid ovddas, ja sávzzat čuvvot su, danin go dat dovdet su jiena. 5 Muhto amas olbmo dat eai čuovo muhto báhtarit sus, danne go dat eai dovdda apmasa jiena.” 6 Jesus muitalii sidjiide dán veardádusa, muhto sii eai ádden maid son dainna oaivvildii. 7 Dalle Jesus celkkii: “Duođaid, duođaid, mun cealkkán didjiide: Mun lean sávzzaid uksa. 8 Dat geat leat boahtán mu ovdal, leat buohkat suollagat ja rievvárat, muhto sávzzat eai leat guldalan sin. 9 Mun lean uksa. Dat gii manná sisa mu bokte, bestojuvvo. Son manná sisa ja olggos ja gávdná guohtuma. 10 Suola boahtá dušše suoládit, sorbmet ja stajidit. Mun lean boahtán addit eallima, valljugas eallima.