18. mars 2023

Dagens bibelord

Johannes 14,15-21

Les i nettbibelen

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke.... Vis hele teksten

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Dagens bibelord

Johannes 14,15-21

Les i nettbibelen

15 Elskar de meg, så held de boda mine. 16 Då vil eg be Far min, og han skal gje dykk ein annan talsmann, og han skal vera hos dykk alltid: 17 Sanningsanden, som verda ikkje kan ta imot. For verda ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men de... Vis hele teksten

15 Elskar de meg, så held de boda mine. 16 Då vil eg be Far min, og han skal gje dykk ein annan talsmann, og han skal vera hos dykk alltid: 17 Sanningsanden, som verda ikkje kan ta imot. For verda ser han ikkje og kjenner han ikkje. Men de kjenner han, for han bur hos dykk og skal vera i dykk. 18 Eg vil ikkje la dykk vera att som foreldrelause born. Eg kjem til dykk. 19 Om ei lita stund ser ikkje verda meg lenger. Men de ser meg, for eg lever, og de skal leva. 20 Den dagen skal de skjøna at eg er i Far min, og at de er i meg og eg i dykk. 21 Den som har boda mine, og som held dei, den er det som elskar meg. Og den som elskar meg, skal Far min elska. Ja, den som elskar meg, skal eg òg elska og openberra meg for.»

Dagens bibelord

Johannes 14,15-21

Les i nettbibelen

15 Jos dii ráhkistehpet mu, de dii doallabehtet mu báhkkomiid. 16 Mun rohkadalan Áhči, ja son addá didjiide nuppi bealušteaddji, gii bissu din luhtte agálaččat. 17 Dat lea duohtavuođa Vuoigŋa. Máilbmi ii sáhte váldit su vuostá, danne go máilbmi... Vis hele teksten

15 Jos dii ráhkistehpet mu, de dii doallabehtet mu báhkkomiid. 16 Mun rohkadalan Áhči, ja son addá didjiide nuppi bealušteaddji, gii bissu din luhtte agálaččat. 17 Dat lea duohtavuođa Vuoigŋa. Máilbmi ii sáhte váldit su vuostá, danne go máilbmi ii oainne iige dovdda su. Muhto dii dovdabehtet su, danin go son bissu din luhtte ja lea din siste. 18 In mun guođe din oarbbisin, muhto boađán din lusa. 19 Velá oanehis bottoš, de máilbmi ii šat oainne mu. Muhto dii oaidnibehtet mu, danne go mun ealán, ja diige eallibehtet. 20 Dan beaivvi dii áddebehtet ahte mun lean Áhččán siste ja dii lehpet mu siste ja mun din siste. 21 Gii lea váldán vuostá mu báhkkomiid ja doallá daid, dat ráhkista mu. Ja mu Áhčči ráhkista dan gii ráhkista mu, ja munge ráhkistan su ja almmuhan iežan sutnje.”