18. september 2023

Dagens bibelord

Markus 12,37-44

Les i nettbibelen

37 David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, 38 og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på... Vis hele teksten

37 David selv kaller ham herre, hvordan kan han da være Davids sønn?» Den store folkemengden lyttet gjerne til ham, 38 og i sin undervisning sa han: «Pass dere for de skriftlærde! De vil gjerne gå omkring i lange kapper, motta ærbødige hilsener på torget, 39 sitte fremst i synagogene og ha hedersplassene i selskaper. 40 De eter enker ut av huset og holder lange bønner for syns skyld. Men de skal få desto hardere dom.» 41 Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Mange rike ga mye. 42 Men det kom også en fattig enke og la i to små mynter av kobber, som tilsvarer en romersk kobbermynt. 43 Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. 44 For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Dagens bibelord

Markus 12,37-44

Les i nettbibelen

37 David sjølv kallar han herre, korleis kan han då vera Davids son?» Den store folkemengda høyrde gjerne på Jesus. 38 Og medan han underviste, sa han: «Pass dykk for dei skriftlærde! Dei vil gjerne gå omkring i lange kapper, ta imot helsingar på... Vis hele teksten

37 David sjølv kallar han herre, korleis kan han då vera Davids son?» Den store folkemengda høyrde gjerne på Jesus. 38 Og medan han underviste, sa han: «Pass dykk for dei skriftlærde! Dei vil gjerne gå omkring i lange kapper, ta imot helsingar på torget, 39 sitja fremst i synagogane og ha heidersplassane i gjestebod. 40 Dei et enkjer ut av huset og held lange bøner for syns skuld. Dei skal få så mykje hardare dom.» 41 Ein gong sette Jesus seg midt imot tempelkista og såg på korleis folk la pengar i henne. Og mange rike gav mykje. 42 Så kom det ei fattig enkje og la i to små myntar av kopar, som svarar til ein romersk koparmynt. 43 Då kalla han læresveinane til seg og sa: «Sanneleg, eg seier dykk: Denne fattige enkja har gjeve meir enn nokon av dei andre som la pengar i tempelkista. 44 For dei gav alle av si overflod, men ho gav av sin fattigdom alt det ho eigde, alt det ho skulle leva av.»

Dagens bibelord

Markus 12,37-44

Les i nettbibelen

37 David ieš gohčoda Messiasa hearrán. Mo Messias dalle sáhttá leat Davida bárdni?” Ollu olbmot guldaledje mielasteaset Jesusa. 38 Go son oahpahii sin, de son celkkii: “Váruhehket čáloahppavaččain! Sii liikojit vázzit guhkes biktasat gárvun ja... Vis hele teksten

37 David ieš gohčoda Messiasa hearrán. Mo Messias dalle sáhttá leat Davida bárdni?” Ollu olbmot guldaledje mielasteaset Jesusa. 38 Go son oahpahii sin, de son celkkii: “Váruhehket čáloahppavaččain! Sii liikojit vázzit guhkes biktasat gárvun ja dáhttot olbmuid dearvvahit sin márkanšiljus, 39 sii čohkánit ovddimus stuoluide synagogas ja gudnesajiide go leat guossis, 40 muhto loktet leaskkaid viesuid ja atnet guhkes rohkosiid dušše hámi dihte. Dađe garraseabbon šaddá sin duopmu.” 41 Jesus čohkánii tempelbumbbá báldii ja geahčadii mo olbmot bidje dasa ruđaid. Eatnat riggát adde ollu. 42 De bođii geafes leaskanisson ja bijai bumbái guokte šlántte, moatti evrre veara. 43 Jesus rávkkai máhttájeddjiid lusas ja celkkii: “Duođaid, mun cealkkán didjiide: Dát geafes leaska bijai bumbái eambbo go buohkat earát. 44 Buohkat earát adde valljivuođasteaset, muhto son attii geafivuođastis buot mii sus lei, oppa eallámušas.”