11. juni 2024

Dagens bibelord

Matteus 16,24-27

Les i nettbibelen

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva... Vis hele teksten

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort.

Dagens bibelord

Matteus 16,24-27

Les i nettbibelen

24 Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25 For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna... Vis hele teksten

24 Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25 For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26 Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva skal eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27 For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.

Dagens bibelord

Matteus 16,24-27

Les i nettbibelen

24 Jesus celkkii máhttájeddjiidasas: “Jos guhtege dáhttu vádjolit mu maŋis, de son ferte biehttalit iežas, váldit ruossas ja čuovvut mu. 25 Dasgo dat gii dáhttu gádjut eallimis, massá dan, muhto dat gii massá eallimis mu dihte, gávdná dan. 26... Vis hele teksten

24 Jesus celkkii máhttájeddjiidasas: “Jos guhtege dáhttu vádjolit mu maŋis, de son ferte biehttalit iežas, váldit ruossas ja čuovvut mu. 25 Dasgo dat gii dáhttu gádjut eallimis, massá dan, muhto dat gii massá eallimis mu dihte, gávdná dan. 26 Mii ávkkiid olbmui lea vuoitit alccesis oppa máilmmi, jos son massá sielus? Mainna olmmoš sáhttá oastit sielus ruoktot? 27 Olbmobárdni boahtá eŋgeliiddisguin Áhčis hearvásvuođas, ja dalle son máksá juohkehažžii su daguid mielde.