21. juli 2024

Dagens bibelord

Johannes 8,2-11

Les i nettbibelen

2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4 og... Vis hele teksten

2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»

Dagens bibelord

Johannes 8,2-11

Les i nettbibelen

2 Tidleg om morgonen dagen etter kom han til tempelet att. Alt folket samla seg omkring han, og han sette seg og underviste dei. 3 Då kom dei skriftlærde og farisearane med ei kvinne som var gripen i ekteskapsbrot. Dei førte henne fram 4 og sa:... Vis hele teksten

2 Tidleg om morgonen dagen etter kom han til tempelet att. Alt folket samla seg omkring han, og han sette seg og underviste dei. 3 Då kom dei skriftlærde og farisearane med ei kvinne som var gripen i ekteskapsbrot. Dei førte henne fram 4 og sa: «Meister, denne kvinna har dei gripe på fersk gjerning i ekteskapsbrot. 5 I lova har Moses påbode oss å steina slike kvinner. Kva seier no du?» 6 Dette sa dei for å setja han på prøve, så dei kunne få noko å klaga han for. Jesus bøygde seg ned og skreiv på jorda med fingeren. 7 Men då dei heldt fram med å spørja, rette han seg opp og sa: «Den av dykk som er utan synd, kan kasta den første steinen på henne.» 8 Så bøygde han seg ned att og skreiv på jorda. 9 Då dei høyrde dette, gjekk dei bort, den eine etter den andre, dei eldste først. Til sist var Jesus att åleine, og kvinna stod framfor han. 10 Då rette han seg opp og sa: «Kvar er dei, kvinne? Var det ingen som dømde deg?» 11 «Nei, Herre, ingen», svara ho. Då sa Jesus: «Så dømmer ikkje eg deg heller. Gå bort og synd ikkje meir!»

Dagens bibelord

Johannes 8,2-11

Les i nettbibelen

2 Árrat iđedis son bođii fas tempelii. Ollu olbmot čoagganedje su birra, ja son čohkánii ja oahpahišgođii sin. 3 Dalle čáloahppavaččat ja farisealaččat bukte dasa nissona gii lei gávnnahallan rihkkumis náittosdili. Sii divvo su Jesusa ovdii 4... Vis hele teksten

2 Árrat iđedis son bođii fas tempelii. Ollu olbmot čoagganedje su birra, ja son čohkánii ja oahpahišgođii sin. 3 Dalle čáloahppavaččat ja farisealaččat bukte dasa nissona gii lei gávnnahallan rihkkumis náittosdili. Sii divvo su Jesusa ovdii 4 ja dadje: “Oahpaheaddji, dát nisson gávnnahalai rihkkumis náittosdili. 5 Moses lea lágas gohččon geađgádit dakkár nissoniid. Maid don dajat?” 6 Sii dadje dan vai besset geahččalit Jesusa ja gávdnat juoidá mainna váidit su. Muhto Jesus gopmirdii ja čálii suorpmain eatnamii. 7 Go sii ain gáibidedje sus vástádusa, de son lihkai čuožžut ja celkkii: “Dat dis gii lea suttuheapme, bálkestehkos su njeaiga vuosttaš geađggi.” 8 Son gopmirdii fas ja čálii eatnamii. 9 Go sii gulle Jesusa sániid, de sii vulge eret ovttaid ovttaid, boarrásepmosiid rájes nuoramusaid rádjái. Dasa báziiga dušše Jesus ja nisson gii lei das čuožžumin. 10 Jesus lihkai čuoččat ja jearai: “Nisson, gosa sii manne? Iigo oktage dubmen du?” 11 Nisson vástidii: “Ii oktage, hearrá.” Jesus celkkii: “In munge dubme du. Mana, alege šat suddut.”