11. desember 2023

Dagens bibelord

Lukas 17,20-25

Les i nettbibelen

20 En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 21 Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.» ... Vis hele teksten

20 En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. 21 Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere.» 22 Til disiplene sa han: «Det skal komme en tid da dere skal lengte etter å få se en av Menneskesønnens dager, men ikke få oppleve det. 23 Folk skal si til dere: ‘Se der’ eller: ‘Se, her er han’. Men gå ikke dit og følg ikke etter! 24 For slik som lynet flammer opp og lyser fra himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesønnen komme til syne på sin dag. 25 Men først må han lide mye og bli forkastet av denne slekten.

Dagens bibelord

Lukas 17,20-25

Les i nettbibelen

20 Ein gong spurde farisearane Jesus når Guds rike skulle koma. Han svara: «Guds rike kjem ikkje slik at ein kan sjå det med auga. 21 Ingen kan seia: ‘Sjå her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dykk.» 22 Til... Vis hele teksten

20 Ein gong spurde farisearane Jesus når Guds rike skulle koma. Han svara: «Guds rike kjem ikkje slik at ein kan sjå det med auga. 21 Ingen kan seia: ‘Sjå her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dykk.» 22 Til læresveinane sa han: «Det kjem ei tid då de skal lengta etter å sjå ein av Menneskesonens dagar, men ikkje få oppleva det. 23 Folk skal seia til dykk: ‘Sjå der’ eller: ‘Sjå, her er han’. Gå ikkje dit og spring ikkje etter dei! 24 For slik lynet flammar opp og lyser frå himmelrand til himmelrand, slik skal Menneskesonen koma til syne på sin dag. 25 Men først skal han lida mykje og bli forkasta av denne slekta.

Dagens bibelord

Lukas 17,20-25

Les i nettbibelen

20 Go farisealaččat jerre Jesusis goas Ipmila riika boahtá, de son vástidii: “Ii Ipmila riika boađe nu ahte olmmoš sáhttá dárkot dan boahtima. 21 Ii oktage sáhte dadjat: Dat lea dáppe, dahje: Dat lea duoppe. Dasgo Ipmila riika lea din siste.” ... Vis hele teksten

20 Go farisealaččat jerre Jesusis goas Ipmila riika boahtá, de son vástidii: “Ii Ipmila riika boađe nu ahte olmmoš sáhttá dárkot dan boahtima. 21 Ii oktage sáhte dadjat: Dat lea dáppe, dahje: Dat lea duoppe. Dasgo Ipmila riika lea din siste.” 22 Máhttájeddjiidasas son celkkii: “Boahtá áigi goas dii áibbašehpet oaidnit ovtta Olbmobártni beivviin, muhto ehpet beasa oaidnit. 23 Olbmot dadjet dalle didjiide: ‘Son lea duoppe’, ja: ‘Son lea dáppe’, muhto allet vuolgge gosage, allet doama sin maŋŋái. 24 Nugo álddagas leađggeha ja čuvge almmi ravddas ravdii, nu Olbmobárdnige lea iežas almmustuvvama beaivvi. 25 Muhto son ferte vuos gillát ollu, ja dát buolva hilgu su.