Årsrapporter

Årsrapporten utgis en gang per år og inneholder informasjon om de ulike delene av Bibelselskapets arbeid samt oversikt over driftsmidler og budsjett.

Hopp rett til