Årsrapporter

Årsrapporten utgis en gang per år og inneholder informasjon om de ulike delene av Bibelselskapets arbeid, samt oversikt over driftsmidler og regnskap.

Hopp rett til