Bibelleseringen

Bibelleseringens visjon er å lese Guds Ord, leve i det og leve det ut i hverdagen. Bibelleseringen i Norge ble en del av Det Norske Bibelselskap fra juni 2018.

Logoen til Bibelleseringen. En lilla oljelampe mot hvit bakgrunn

Bibelleseringen i Norge er en del av den intenasjonale bevegelsen Scripture Union som har arbeid i rundt 130 land. Scripture Union ble først startet i England i 1862 og en søsterbevegelse ble opprettet i Norge i 1886. Intenasjonalt driver Scripture Union et utstrakt leirarbeid for barn og unge, gir ut leseplaner og bibelressurser, og driver barmhjertighetsarbeid for mennesker i nød. Bevegelsen er tverrkirkelig og er basert på klassiske evangeliske «Statements of belief».

Bibelleseringens leseplaner