Bibelselskapets historie

Bibelen er den mest solgte og leste bok i verden, og den viktigste boka i vår kultur. Bibelselskapet arbeider derfor for å gi mennesker Guds ord «på et språk de forstår og til en pris de kan betale». De fleste kirkesamfunn i landet er representert i Bibelselskapets styrende organer.
Bibelselskapet ca 1910: Bibelhuset i Munchs gate, Oslo.
Bibelselskapet ca 1910: Bibelhuset i Munchs gate, Oslo.
Kilde: Oslobilder (Creative Commons 3.0 lisens)

Det Norske Bibelselskap ble stiftet i 1816 og er den eldste felleskirkelige organisasjonen i Norge. Bakgrunnen var både opprettelsen av et bibelselskap i England i 1804 og Norges frigjøring fra Danmark i 1814. Bibelbevegelsen skjøt fart på begynnelsen av 1800-tallet med Det britiske bibelselskap som moderselskap og opprettelse av en rekke nasjonale bibelselskaper i Europa og USA. Målet var å gjøre Bibelen til folkeeie.

Nasjonsbygging
I dette lå det også for Norges vedkommende et ønske om en nasjonal bibelproduksjon. Opprettelsen av et eget norsk universitet i 1811, frigjøringen fra Danmark og vedtak av Norges Grunnlov i 1814 og opprettelsen av eget norsk bibelselskap i 1816 er tre begivenheter som har hatt betydning for norsk historie fram til vår tid. Ingen bok har hatt større betydning for vårt folk enn Bibelen. Det er Bibelselskapets oppgave å sørge for at Den Hellige Skrift fortsatt skal være med å prege vårt folk og vise den enkelte vei til personlig frelse og liv i Gud.

Bibelmangel
Da Bibelselskapet ble stiftet var det langt mellom hver bibel. I enkelte strøk av landet eide gjennomsnittlig hver fjerde husstand en bibel. Andre steder kom en fram til at hver 30. person hadde en bibel. I nesten halvparten av prestegjeldene var skolen og lærerne helt uten bibler. Fra begynnelsen av lå det Bibelselskapets folk på hjertet å utgi hele Bibelen på norsk. Men først i 1904 kom en oversettelse som brøt med det danske språket. Vi fikk en ny oversettelse i 1930. Etter 20 års arbeid ble hele Bibelen utgitt i ny oversettelse i 1978. I 1899 ble Det nye testamente trykt på nynorsk og i 1921 var hele Bibelen oversatt til nynorsk. En ny nynorskutgave kom i 1938, og i 1978, samtidig med bokmålsutgaven, ble hele Bibelen utgitt i ny oversettelse til nynorsk.

Ny bibeloversettelse i 2005/2011
Bibelselskapets arbeid med å revidere Bibelen fra 1978/85 ble satt i gang i år 2000. Fem år senere kom en ny oversettelse av Det nye testamentet. I tillegg til prinsippet om at språket skal være forståelig og på et godt, moderne norsk, har oversetterne lagt mye vekt på å holde seg tettere til grunnteksten enn i 1978-oversettelsen. 19. oktober 2011 lanserte Det Norske Bibelselskap hele Bibelen i ny oversettelse: Les mer om Bibel 2011 her.