Nasjonen skal bygges

Hvem skulle forsyne Norge med bibler etter 1814? Til da hadde både bibler, salmebøker og oppbyggelseslitteratur kommet fra København. Nå ble det nødvendig å løse denne oppgaven selv.

Kronprins Karl Johan ga Bibelselskapet en betydelig startkapital. Nasjonen skulle bygges. Norge skulle ikke fortsette som avhengig av Danmark. Gudsfrykt skulle fostre arbeidsomme og lovlydige borgere.

Bibelbevegelse
Samtidig hadde bibelbevegelsen vokst seg sterk i England. Britene var klare til innsats i Norge, og la tunge føringer på arbeidet, selv om Det Norske Bibelselskap var blitt stiftet allerede i 1816. Den tidligere offiseren Carl Gustav Christopher von Bülow var den som ble Londons viktigste informasjonskilde om forholdene i Norge.

Et hedensk land
Bülow kommer til Norge i 1820 for å bli misjonær i dette ”hedenske” landet: ”Mangelen på Guds ord er stor i dette landet.” skriver Bülow e brev hjem. ”Jeg bønnfaller derfor British and Foreign Bible Society (BFBS) i London om å forbarme seg over disse arme sjeler, som ennå vandrer i dødsdalens skygge og omkommer av mangel på kunnskap.”

For lite og for dårlig
Bülow er kritisk til Bibelselskapet, som han mener arbeider altfor sakte og gir ut altfor få bibler. Det finnes ikke kunnskap om hva en Bibel er for noe, hevder han. Han påstår også at det ”finnes bøker av Voltaire, Hume og Rousseau på hver eneste bondegård”. Sentralkomiteen i Bibelselskapet ble tvunget til å ta sterk avstand fra Bülow, og konflikten endte med at han ble ansett som ”sekterisk” og utvist fra Norge i april 1828.

Mangel på bibler
Men Bülow hadde satt fingeren på et sårt punkt: Bibelselskapet klarte ikke å forsyne folk med nok bibler. I Stavanger hadde han bidratt til å stifte Stavanger Bibel-Forening. Byen ble delt i roder og hver eneste hjem besøkt. Fantes det ingen Bibel i huset, ble den gitt som gave.

Foreningen samarbeidet med BFBS og bidro etter hvert til å dekke etterspørselen av bibler over nesten hele landet. Biblene ble fraktet fra England til Stavanger på hummerfartøyet Harwich. På den måten klaret foreningen i løpet av femti år å distribuere 84658 hellige skrifter pluss 5000 bibeldeler.