Det store puslespillet - studieoppgaver

Studieoppgaver til Hans Johan Sagrustens bok Det store puslespillet, Verbum Forlag 2014

To utgaver av boka "Det store puslespillet" som ligger stabla oppå hverandre.

Om studieoppgavene

Studieoppgavene passer til arbeid i grupper, men kan også brukes til individuelt studium. De praktiske øvelsene passer for både mindre og større grupper. Oppgavene legger opp til åtte samlinger på 1-2 timer. En kan søke K-stud om støtte til studiesamlingene.

Studieoppgavene lastes ned som PDF-filer og kan kopieres opp i det antallet som en ønsker. De kan distribueres fritt i den formen de har i disse PDF-filene. Hvis en derimot kopierer momenter fra oppgavene og bruker i andre sammenhenger, ber vi om at en ikke knytter disse til tittelen «Det store puslespillet», bildet av boka eller navnet på forfatteren.

Godkjent av Kristelig Studieforbund

Grupper og kurs som benytter boken kan søke om statsstøtte til studiearbeid. Les mer på www.k-stud.no. Eller ta kontakt med: tlf. 23 08 14 70, e-post: [email protected].

Besøk nettbutikken!