Bibel 2024 - en faglig sterk og brukerrettet oversettelse

I mars slippes en helt ny Bibel - bygd på det beste av bibelfaglig kunnskap, skjønnlitterær formidling og tilknytning til de som skal bruke teksten i kirkeliv og hverdag.

Mange tenker at Bibelen ikke skal endres, men det er vanlig å gjøre slike revisjoner på de store bibeloversettelsene med 7-10 års mellomrom. Dette er fordi vår bibelfaglige kunnskap stadig oppdateres – og tilbakemeldinger fra brukere, sett i lys av fagkunnskap, må tas til etterretning. Dette er med på å gjøre våre bibeloversettelser enda bedre.

Våre beste fagfolk og skjønnlitterære forfattere bidrar

Bibel 2024 er viktig av to grunner. For det første fordi den er en videreføring av den gode oversettelsen som ligger til grunn for Bibel 2011, for det andre fordi den er en oppdatering bygd på det beste av bibelfaglig kunnskap. I 2019 begynte Bibelselskapet å bearbeide alt som har kommet av kritikk og tilbakemeldinger på ulike oversettelsesvalg tatt i Bibel 2011. I 2021 nedsatte vi en komité, bestående av både bibelfaglige og skjønnlitterære ressurser – professor i teologi Jorunn Økland, professor i religion, livssyn og etikk Gunnar Magnus Eidsvåg, teolog, forfatter og oversetter Vidar Kristensen og forfatter og leder for Norsk forfatterforening Brynjulf Jung Tjønn – til å lede prosessen med å gå gjennom all tilbakemelding, både i fagmiljø, medier og fra brukere.

Lar teksten tale for seg

Overordnet har vi jobbet mot å følge ordvalg og setningsstruktur i kildetekstene tettere. Det er et prinsipp som gir god veiledning når oversettere må ta vanskelige valg i teksten. I revisjonen har vi hatt et mål om å la teksten «tale for seg selv» i enda større grad – bevare metaforene og bildene i kildetekstene, og unngå forklarende omskrivninger.

Vi har også jobbet for å vise den litterære stilen og strukturene som er brukt i Bibelen, for gjennom dette blir oversettelsen mer trofast mot kulturen og tiden den er skrevet i. Formålet er å tilnærme seg Bibelen så ærlig som mulig – der den er vanskelig for dagens lesere å forstå må den få være det.

En faglig sterk og brukerrettet oversettelse

Dette arbeidet har tatt tre år fordi det er et nøyaktig og grundig arbeid som må gjøres. Alle oversettelsesvalg man gjør får konsekvenser for hele teksten, og alt må gjennomgås av fagpersoner innen bibelfag, språkfag og skjønnlitteratur. Bibel 2024 er en faglig sterk og brukerrettet oversettelse som har blitt enda bedre, og Bibelselskapet er stolte over resultatet som kommer ut i mars.

Bibel 2024 representerer det beste av faglig kunnskap, skjønnlitterær formidling og tilknytning til de som skal bruke teksten i kirkeliv og hverdag. Vårt ønske er at vår oversettelse enda tydeligere skal formidle Guds ord på et tilgjengelig, levende og talende norsk språk.