Konfirmantleder

Ressurser til Konfirmantsalmeboka for deg som er leder.

Ungdommer som bruker Konfirmantssalmeboka under samling.

Se hvordan Konfirmantsalmeboka kan bli en ressurs i ditt konfirmantarbeid.


Bestilling av Konfirmantsalmeboka

Menigheter får fast 25% rabatt ved kjøp av Konfirmantsalmeboka, pris blir 187,- pr. stk. Logg inn som menighet i nettbutikken eller ta kontakt med [email protected] for hjelp med bestilling. NB! Bruk studieplanen "Konfirmantsalmeboka" og søk K-Stud for støtte. Da kan du fort kjøpe inn til hele kullet omtrent uten kostnader!