Mal for samling

Her er praktiske og fleksible forslag til deg som konfirmantleder for hvordan salmer kan brukes i en samling.

Bilde av åpen Konfirmantsalmebok

Her finner du byggeklosser som kan settes sammen til å passe i din sammenheng. Velg en salme fra Konfirmantsalmeboka, og la den være det bærende elementet i en hel samling! Eller plukk ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Bruk stikkordene øverst på Salmene-siden for å velge en passende salme utfra dagens tema, og finn ressurser til å gå ekstra i dybden.

PS! Denne malen kan godt brukes også til andre salmer enn de du finner i Konfirmantsalmeboka.

1. Første introduksjon til salmer

Hvis livet ditt var en spilleliste, hva skulle den hete - og hvilke fem sanger måtte vært med på den?

Konfirmantene kan svare på det spørsmålet f.eks. ved å fylle ut «Om meg»-siden i Konfirmantsalmeboka s. 201. (Her kan du se hvordan boka ser ut og hvordan du kan bestille den med solid menighetsrabatt.)

Opprett gjerne en samlet digital spilleliste for kullet med konfirmantenes forslag. Dette er en måte konfirmantene kan bli bedre kjent med hverandre.

Hva har salmer med oss idag å gjøre?

En salmebok er stappfull av alt livet har å by på. Bruk gjerne som manus mer fra "Bruksanvisning" (Konfirmantsalmeboka s. 7).

2. Introduksjon til dagens salme

La konfirmantene bli litt kjent med salmen før samlingen ved å tipse dem om Konfirmantsalmebokas spillelister.

Hva handler denne salmen om?

Bruk gjerne som manus avsnittene "Kort om salmen" og "Visste du at" i Konfirmantsalmeboka. (Se Deg være ære som eksempel, i filen til nedlastning nederst på siden.)

Eller sjekk ut de digitale fordypningsressursene til hver enkelt salme.

3. Syng salmen sammen

Ha teksten klar

Å bruke en fysisk salmebok øker sjansen for at konfirmantene husker erfaringen og får et forhold til salmer.

Bruk komp

Kirkemusikers kompetanse kan være en kjemperessurs inn her. Eller kan lokale ungdommer bidra? Inspirasjon finnes gjennom enkel besifring i Konfirmantsalmeboka, instruksjonsvideoer for gitar og nye innspillinger tilpasset band. Hvis live komp er vrient å få til, så finnes de samme innspillingene i singback-versjon.

Syng sammen!

Normaliser det å synge ved å si "vi pleier alltid å synge på konfirmantsamling". I denne omgang kan allsangen gjerne være ganske uhøytidelig. Du kan f.eks. bruke Salmebingo-siden (se fil til nedlastning nederst på nettsiden eller Konfirmantsalmeboka s. 211).

Syng samme salmen om igjen mot slutten av samlingen, og se om ikke den synges med mer andakt da.

4. Respons til melodien

Hvilken følelse gir denne salmen?

Deltakerne kan tegne sin egen emoji, enten i Konfirmantsalmeboka eller på et eget ark.

Hvordan ville salmen endret seg hvis den ble spilt annerledes?

Musiker kan spille salmen på nytt (med f.eks. endret tempo, takt eller toneart). Eller hør hvordan andre musikere har tolket denne salmen.

5. Respons til teksten

Hvilke ord er vanskelige å forstå?

Deltakerne kan komme med forslag til hvilke ord de selv ville brukt. Se også "Ordforklaringer" nederst på siden i Konfirmantsalmeboka.

Hvilket ord eller formulering la du merke til?

Deltakerne kan markere med ulike farger i Konfirmantsalmeboka noe de likte eller ikke likte, noe som var uforståelig eller morsomt. De kan også fylle inn i «Mine salmer» (Konfirmantsalmeboka s. 206-208), f.eks. «En salme med et dårlig rim».

Hva er poenget i denne salmen?

Hva sier salmen om det å være menneske eller om hvem Gud er? Henger poenget bare sammen med situasjonen salmen ble skrevet i – eller kan det ha noe å si også i deltakernes liv? Er det annen musikk og tekster deltakerne kjenner, som tar opp lignende tema? Deltakerne kan gi salmen en egen overskrift de synes passer.

6. Salmen, deg og Kirken

Hvilke situasjoner i livet passer denne salmen til?

Deltakerne kan skrive eller tegne en situasjon, f.eks. når de skal sove, er sinte eller vil prøve å be. De kan også fylle inn i «Mine salmer» (Konfirmantsalmeboka s. 206-208), f.eks. "En salme som passer når jeg er urolig".

Hvilke situasjoner i Kirken passer denne salmen til?

Hvis samlingen skjer i et kirkerom, kan deltakerne bevege seg til ulike steder i rommet som er tilknyttet spesielle situasjoner (f.eks. døpefont, alterring, stedet der kisten står under gravferd eller juletreet til jul).

I et annet rom kan man markere disse stedene ved hjelp av plakater eller andre gjenstander. De kan også fylle inn i «Mine salmer» (Konfirmantsalmeboka s. 206-208), f.eks. "En salme som passer til konfirmasjonsdagen".

7. Dagens gjest

Finnes det noen i lokalmiljøet som kan gi et personlig innsteg til salmen? Det kan f.eks. være en mor som nylig har båret barnet sitt til dåp, en enkemann som har begravet en ektefelle, et barn som har vært på LysVåken eller en som selv var konfirmant i et annet land. La denne samtalen åpne opp for videre samtale blant konfirmantene.

8. Liturgisk avslutning

  • Syng salmen om igjen.
  • Les noe fra "Bibelsteder" koblet til hver enkelt salme i Konfirmantsalmeboka.
  • Les sammen «En bønn å be» koblet til hver enkelt salme i Konfirmantsalmeboka.
  • Stillhet og mulighet for lystenning.
  • Be sammen Fadervår.
  • Be sammen Velsignelsen.
  • Syng «Må din vei komme deg i møte» (Konfirmantsalmeboka s. 112.).