Metodikk

Hvorfor og hvordan bruke salmer med konfirmanter?

Hvorfor en salmebok for konfirmanter?

Konfirmantsalmeboka er en bok med sanger som folk har ropt ut i demonstrasjonstog eller hvisket som en nattasang. Det er sanger som har vært det første og det siste mennesker har hørt i livene sine. Disse sangene er blitt laget bak låste dører mens soldater prøver å komme inn, eller en stille sommernatt. De har blitt sunget på vei til en dødsdom eller av 100 000 jublende fotballfans på stadion. En salmebok er stappfull av alt livet har å by på.

Konfirmantsalmeboka kan brukes i fellesskap, til å synge sammen med andre på samlinger, gudstjenester og på leir. Konfirmantene kan finne ut hvilke salmer de liker best (og hvilke som har dårligst rim). De kan konkurrere med de andre i salme-bingo.

Boka kan også brukes når man er alene. Konfirmantene kan teste å spille disse salmene selv på et instrument. (Sjekk ut instruksjonsvideoene for gitar eller siden med alle gitargrepene bak i boka!) De kan lage sin egen minnebok om tiden som konfirmant.

De kan også bruke den resten av livet. De kan lese de utrolige historiene om hvordan disse salmene ble laget. De kan få inspirasjon og ord til å be en bønn. De kan koble sammen konfirmanttiden med alle årene som kommer etter.

Hvordan bruke salmer med konfirmanter?

Salmer kan brukes på mange ulike måter i konfirmanttiden. Konfirmantsalmeboka gir deg fleksible byggeklosser så du som leder kan finne noe som er lett å ta i bruk for deg.

Element i samling

Se Mal for samling for å finne byggeklosser som kan kobles til mange ulike typer konfirmantsamlinger. Se f.eks. hvordan salmer enkelt kan gi en annerledes start på samlingen eller brukes som en liturgisk avslutning.

I Konfirmantsalmeboka finner du en nyskrevet bønn tilpasset hver enkelt salme. (Du finner Deg være ære som eksempel i filene til nedlastning nederst på siden.)

Eller få hjelp til allsangen gjennom de nye instrumental-innspillingene.

Hel samling

Se Mal for samling for forslag til hvordan en salme kan brukes til å lage en hel konfirmantsamling. Videre kan du finne fordypningsstoff til hver enkelt salme i Konfirmantsalmeboka. Alle salmene er krysskoblet til tematikker, så det er raskt å finne en salme som passer for akkurat denne samlingen.

Helhetlig konfirmantopplegg

Det er mulig å bruke salmer som en gjennomgående metodikk for å dekke bredden av tematikker og Bibeltekster som Plan for trosopplæring legger opp til. Salmesang er en god pedagogisk inngang, der konfirmantene inviteres til å lære med hele seg, både kropp, følelser og tanker.

Salmer er også et godt utgangspunkt for tverrfaglig samarbeid i staben: Kirkemusikere kan dele av sin musikalske kompetanse og bidra til en mer variert og dyptgripende læring for konfirmantene. Salmene kan være kraftfull undervisning om diakoni. Slike konkrete møter med kirkas ulike fagstillinger er et viktig bidrag for videre kirkelig rekruttering.

Gudstjenester

Konfirmantsalmeboka er også en god ressurs for konfirmantenes deltakelse i gudstjenester. Test ut det uhøytidelige konseptet salmebingo (se fil til nedlastning nederst på nettsiden eller Konfirmantsalmeboka s. 211)! Eller la konfirmantene bli med å velge hvilke salmer som skal synges i gudstjenestene der de skal delta, og gi dem kunnskap og eierskap på forhånd.

Konfirmantene kan til og med dele en setning eller to om deres tanker/følelser om salmen. Dette er et grep som også andre i menigheten kan utfordres til også. Mange leter etter mulige grep for at flere i menigheten trer tydelig fram i gudstjenesten. «Min salme» kan være en relativt ufarlig, men givende variant av vitnesbyrdtradisjonen.

Livet i hverdagen

Lytting til salmer og lovsang er den viktigste praksisen for mange ungdommer idag, viser undersøkelser. Nye kvalitetsinnspillinger (både med vokal og som singback) gir konfirmantene mulighet til å la salmer bli en del av sin hverdag. Enkel besifring, noter, gitargrep, og instruksjonsvideoer inviterer konfirmantene til å bruke sin egen kreativitet og musikalske evner til å spille og synge salmer hjemme.

Konfirmantene kan videre gjøre Konfirmantsalmeboka til sin bok, ved å fylle ut bokas personlige sider. Designet og de personlige sidene gjør Konfirmantsalmeboka til en tidløs bruks- og minnebok også for livet etter konfirmanttiden.

Bakgrunn og bidragsytere

Konfirmantsalmeboka ble til etter et initiativ fra Norsk hymnologisk forening. Den ble utviklet med støtte fra Den norske kirke - Kirkerådet.

Teksten ble skrevet for Verbum forlag. Hovedforfatter er Sindre Skeie. Besifring er skrevet for Verbum forlag av Ulla Käll. Prosjektgruppa bestod av Solveig Spilling Bakkevig, Sjur Atle Furali, Sindre Skeie, Hanna Haraldstad, Bendik Vollebæk, Heidi Haugros Øyma og Anne Kristin Aasmundtveit. Design og ombrekking ble gjort av Marte Espevik for Minsk design. Illustrasjoner er ved Bon Tomme.

Digitale ressurser til samlinger er utarbeidet av Hanna Haraldstad og Solveig Spilling Bakkevig. Nye innspillinger er arrangert og produsert av Vetle Jarandsen, med David André Østby, Maria Honningsvåg og Anita Nymoen Gjerlaug som solister. Gitarinstruksjonsvideoer er av Oscar Nordbø. Trailer-video er laget av Dan Aksel Jacobsen.