04 Deg være ære

En salme om at Jesus seirer over døden

Bibelen

1. Krønikebok 9,19–22

Les i nettbibelen.

19Sjallum, sønn av Kore, sønn av Ebjasaf, Korahs sønn, og hans slektninger Korah-sønnene, som hørte til hans familie, hadde som sin tjeneste å være dørvoktere ved teltet; fedrene deres hadde voktet inngangen til Herrens leir. 20Pinhas, sønn av Elasar, hadde vært leder for dem. Herren var med ham. 21Sakarja, sønn av Mesjelemja, var dørvokter ved inngangen til telthelligdommen. 22Disse som var utvalgt til å være dørvoktere, utgjorde til sammen 212 mann. De var innført i slektsregistrene etter landsbyene sine. David og seeren Samuel hadde innsatt dem i tjenesten fordi de var pålitelige.