04 Deg være ære

En salme om at Jesus seirer over døden

Header 1410x3004

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.

Salmens følelse

Dette kan beskrives som en seierssalme. Det er en salme om Jesus som vinner over døden, om lyset som vinner over mørket, og det er et jubelrop som ljomer gjennom hele salmen. Salmen oppfordrer til å legge bort frykten og gi ære til Kristus, som kommer med liv og fred. Den sier noe grunnleggende om vår tro, og handler om frelsen vi mottar på grunn av Jesus seier påskemorgen. Frelsen er evig, og den gir håp. Men loves det et liv uten død, nå når Jesus har seiret over døden …?


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Diskuter

Hva betyr det å gi noen ære?

Hvordan hyller/gir vi folk ære i dag?

Hvor vesentlig er det for kristen tro at Jesus vant over døden?

Se film

Matrix

Narnia. Løven, heksa og klesskapet

Harry Potter og dødstalismanene - del 1 og 2"

Påskespill

Del inn i grupper. La hver av gruppene få bibelteksten til ulike dager i påskeuken.

La dem tolke og planlegge en fremvisning av et skuespill om påskeuken sammen, fra skjærtordag til og med påskemorgen. Er det ikke mange nok, kan hver gruppe spille ulike versjoner av påskemorgen.

Snakk sammen om personene i spillet/hendelsene i spillet:
F.eks:

Hvorfor var det kvinner som var de første til graven denne dagen?

Hvordan reagerte de da de så Jesus?

Hva skjedde med vaktene utenfor graven? Fortalte de det videre til noen?

Hva hadde skjedd hvis Jesus ikke sto opp fra de døde, men likevel hadde gitt sitt liv for oss?Bibelsteder

1Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.

Les i nettbibelen

2Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår befrier, s. 22

Jesus, hvem var han, s. 25

Jesus, hvem er han, s. 26-27

Dåpen, s.30-31


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.