05 Deg å få skode

En salme om fullkommen lykke

Header 1410x3005

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Denne salmen handler om trygghet, glede, ærefrykt og en følelse av å høre til. En følelse av en Gud som er stor og beskyttende. En tro på en lykke som er større enn det vi klarer å forestille oss. En annerledes lykke. En lykke som varer. Evig.

Denne salmen kan leses som en bønn til Gud. En bønn som setter ord på hva vår tro på Gud betyr: å tro på en Gud som er med i gode og dårlige tider og dager. At troen på Gud er troen på en som går i kampen for oss og sammen med oss, for å gi oss noe større og mer evig enn noe annet. Det er en Gud som tar opp kampen for oss og med oss. Salmen kan få fram følelser i oss som trygghet, glede og ærefrykt. Den kan gi oss en følelse av kraften ved å ha Gud ved sin side og en tro på evig lykke. Samtidig får den fram vår avhengighet av Gud. Livet er både godt og vondt.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Kan man se Gud?

Spørsmål til samtale: Kan man se Gud?

Det første verset handler om å “se” Gud – er det mulig? Les Joh 1,18. Kristendommen tenker at Jesus er bildet på Gud. Spør hva konfirmantene tenker om det. Hvordan er det mulig? Hva betyr det?

Hva slags bilde av Gud er det som kommer frem i salmen?

Aktiviteter:

 • Gi konfirmantene papir og blyant/malesaker og gi dem 2–5 minutter på å tegne/illustrere Gud. Hvordan ser Gud ut?
 • Google og skriv ut bilder fra kunsthistorien – ulike fremstillinger av Gud. Konfirmantene kan velge ett bilde hver. Be dem om å begrunne hvorfor de valgte nettopp det bildet. Hva slags gudsbilde er det bildet viser? Hva sier det om malerens syn på Gud?
 • Evt vise andre religioners bilder av Gud, evt snakke om bildeforbud – i både islam og jødedom. Snakke om hvordan den jødisk-kristne Gud er “bakenfor” bildene. I det gamle testamentet måtte folk dø om de så Gud. Gud viste seg bare i tegn, brennende busker, skrift på veggen, osv.

Bønn

Spørsmål til samtale: Hva ber vi Gud om i denne salmen? Er det noen av disse bønnene eller ønskene du kan kjenne deg igjen i?

Aktiviteter:
Del konfirmantene i summegrupper (2–3 personer) og gi dem hver sin bønn fra salmen. Så skal de summe/finne ut av hva de tenker den bønnen betyr (trenger ikke ta alle – velg ut noen). En annen variant er at du ber summegruppene, eller hver enkelt konfirmant, om å velge ut den bønnen de selv liker best. Om noen strever med språket – gå rundt og hjelp dem

 • Ver du for tanken min dyraste skatt
 • Ver du min visdom, mi sanning og trøyst
 • Far, lat meg vere barn her hjå deg
 • Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd
 • Ver du det merket som syner mitt verd
 • Lyft meg mot himlen
 • Ver du mi tru, den vona eg ber

Gi konfirmantene i oppgave å skrive sine egne bønner som innledes med: Gud vær du … / Gud, jeg trenger at du … / Gud, for meg er du …

Bønnevandring: Ha en enkel bønnevandring med to (eller flere) poster: En takknemlighetspost (takk for det som er godt). Og en post der en kan symbolsk legge fra seg det som er vondt til en Gud som bærer – f.eks. steiner eller lapper de kan skrive på. Budskap: Gud tar imot både takk og det som er tungt.

Lykke

“Deg å få skode” handler om lykke/sæle. Hva tenker konfirmantene selv om lykke? Hva er lykke? Målet med denne samtalestarteren er å gi konfirmantene en evne til å være kritisk til alle som lover “enkel lykke”. Og få dem til å se hvordan den “lykken” som Gud vil gi oss er noe større og mer varig enn den lykken som vi strever etter, men som er kortvarig.

Ta stilling: Be konfirmantene ta stilling til følgende (ha gjerne noen litt ufarlige påstander som oppvarming typ, pizza eller taco, pepsi eller cola, fotball eller håndball, varmt eller kaldt soverom osv):

 • Er det et mål å være lykkelig (JA/NEI) - spør dem hvorfor
 • Har man nok penger blir man lykkelig (SANT/USANT) - spør hvorfor
 • Lykke er noe man fortjener (SANT/USANT) - spør hvorfor
 • Influensere/folk på sosiale medier fremstår ofte som lykkelige - er det en ekte lykke eller bare fake (EKTE/FAKE). Spør hva de tenker rundt det, og hvorfor vi tenker at vi må fake lykke på nett
 • Kan man bestemme seg for å være/bli lykkelig? (JA/NEI)
 • Hvis det hadde fantes en pille man kunne ta som gjorde at du alltid var lykkelig - ville du tatt den? (JA/NEI) - spør hvorfor
 • Lover religion/kristendommen/Gud lykke? Hva tror dere? JA/NEI. Spør dem hva slags lykke de tenker religion/kristendommen/Gud evt lover. De som svarer nei - spør dem hvorfor de tenker det.

Refleksjon og oppsummering: Øvelsen avsluttes med at alle setter seg ned og konfirmantlederen har anledning til å si noen ord om hva slags lykke kristendommen lover, og som salmen snakker om. En lykke som handler om noe annet enn penger, status og ære. En lykke som ikke er overfladisk, men som er dyp og evig, som gir oss en opplevelse av at vi har det vi trenger. En lykke som vi kan ha selv når livet er vanskelig og når verden virker mørk. Et lys i mørket. Si noe om at vi ikke trenger å jage etter lykke og “det perfekte liv”, for det finnes egentlig ikke. Og livet er ikke alltid bare godt. Den lykken kristendommen/salmen snakker om kommer av seg selv, fordi Gud vil oss vel. Selv om vi ikke opplever lykke, så er Gud der.

Bonusspørsmål: Hvis man hadde mulighet til å forandre menneskers DNA – gi en pille – for evig lykke? Ville det vært bra? Hvordan kan man vite hva lykke er dersom man ikke vet hva sorg/depresjon/angst/mørke/kjipe dager er?

Lykke er så mangt – lykke er kjemi og endorfiner som man kan få av spill og porno – en følelse man kan bli avhengig av. Hva gjør det med oss?

Aktualisering

Konfirmantene får bruke mobilene sine. Oppgaven består i at de skal finne en aktuell nyhet/artikkel/instapost/youtube-film som handler om et av temaene i salmen, for eksempel:

 • Lykke – finnes den?
 • Hva er viktigere enn penger?
 • Selvbilde – menneskeverd
 • Bønn
 • Gudsbilder

Bibelsteder

26Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud. 27Mine øyne ser, det er jeg som får se ham, ikke en fremmed. Mitt indre fortæres av lengsel!

Les i nettbibelen

5Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.

Les i nettbibelen

12For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer.

Les i nettbibelen

15Men Herren sa til ham: «Nei! Hvis noen dreper Kain, skal det hevnes sju ganger.» Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.

Les i nettbibelen

8Jeg samlet meg sølv og gull, og kongelige skatter fra andre riker. Jeg holdt meg med sangere og sangerinner og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner. 9Jeg ble stor i makt og rikdom, ja, større enn noen som har levd i Jerusalem før meg. Men visdommen beholdt jeg. 10Jeg sa ikke nei til noe av det mine øyne begjærte; jeg nektet meg ingen glede. Ja, hjertet gledet seg over alt mitt arbeid; det var lønnen for mitt strev. 11Så vendte jeg blikket mot alt mine hender hadde gjort, alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid. Og se, alt var like forgjeves som å gjete vinden. Det er ingenting å vinne under solen. 12Jeg vendte blikket mot visdom, mot uforstand og dårskap. Hva kan den gjøre som kommer etter kongen? Ikke annet enn det som er gjort før ham. 13Jeg så at visdom er bedre enn dårskap, slik lyset er bedre enn mørket. 14Den vise har øyne i hodet, mens dåren går omkring i mørke. Men jeg skjønte også at slik det går den ene, slik går det dem begge. 15Og jeg sa i mitt hjerte: Slik det går dåren, skal det også gå meg. Så hva skal all min visdom tjene til? Og jeg svarte i mitt hjerte: Også dette er forgjengelig. 16For minnet om den vise lever ikke lenger enn minnet om dåren. I dagene som kommer, er alt for lengst blitt glemt. Ja, den vise må dø, han slik som dåren. 17Da hatet jeg livet, for alt som skjer under solen, plaget meg. Alt er like forgjeves som å gjete vinden. 18Jeg hatet alt jeg hadde strevd og arbeidet med under solen. Alt må jeg overlate til den som kommer etter meg. 19Hvem vet om det blir en vis eller en dåre som skal herske over det jeg har vunnet med mitt arbeid og min visdom under solen? Også dette er forgjeves. 20Da ble jeg grepet av fortvilelse i mitt hjerte over alt jeg har arbeidet og strevd med under solen. 21For en mann kan vinne mye med visdom, kunnskap og dyktighet, men må likevel gi det i arv til en annen som ikke har hatt noe strev med det. Også dette er forgjeves; en ulykke er det. 22Hva har mennesket igjen for alt sitt arbeid, alt hjertet jager etter, for alt det strever med under solen? 23Alle menneskets dager er fulle av smerte, og alt det driver med, bringer sorg. Ikke engang om natten faller hjertet til ro. Også dette er forgjeves. 24Ingen ting er bedre for et menneske enn å spise og drikke og unne seg gode dager midt i alt sitt strev. Men jeg fikk se at også dette kommer fra Guds hånd; 25for hvem kan spise og være glad uten at det er gitt av ham? 26Ja, Gud gir visdom, kunnskap og glede til den som er god i hans øyne. Men den som synder, gir han strevet med å samle og sanke, og siden må han gi alt sammen til den som er god i Guds øyne. Også dette er forgjeves, det er som å gjete vinden.

Les i nettbibelen

1Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. 2Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. 3Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. 4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» 5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud, vår skaper, s. 21

Bønn, s. 24

Livet med Jesus, s. 40

Døden og livet, s. 47


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.