07 Det er navnet ditt jeg roper

En salme om å følge Jesus på en ukjent vei

Header 1410x3007

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Dette er en salme med en tydelig invitasjon, en helt personlig invitasjon. Hadde det vært mulig ville nok salmedikteren ønsket å kunne fylle inn hvert enkelt navn ettersom folk sang den. Salmen er en invitasjon til å følge Jesus, og beskriver hva det i så fall kan innebære hvis man velger å tro på og følge Jesus.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Hvem hører jeg på?

Har du noen gang tenkt over hvor mange som snakker til deg i løpet av en dag? Både face to face og gjennom skjerm?

Vi påvirkes av alt og alle rundt oss, men vi kan bli bevisste på hvilken måte vi lar det påvirke oss. Hvem jeg hører på rådene fra, hva som forteller meg om jeg er bra nok eller ikke, hvem jeg følger på instagram eller TikTok som jeg ser opp til og lar meg inspirere av.

Øvelse: Bruk penn og papir, så lager hver enkelt hver sin liste. Be dem gjerne være så konkret som mulig.

Spørsmål til ettertanke/samtale:

Hva innebærer det å følge Jesus kontra det å følge noen på TikTok/Instagram eller liknende? Hva er det vi blir lovet hvis vi tar imot invitasjonen? Hva betyr det å “ta imot seg selv med nåde”?


Bibelsteder

16En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 17Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 18Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. 19Da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. 20Da kalte han dem, og de lot faren, Sebedeus, bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte ham.

Les i nettbibelen

3Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»

Les i nettbibelen

18Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri 19og rope ut et nådens år fra Herren.

Les i nettbibelen

10La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Bønn, s. 24

WWJD /Hva ville Jesus gjort, s. 39

Livet med Jesus, s. 40

Forbruk og rettferd, s. 42

Den Hellige Ånd, s. 50

Misjon, s. 52

Diakoni, s. 53


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.