09 Herre Gud, ditt dyre navn og ære

En salme som lovsynger Guds navn

Header 1410x3009

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Denne salmen er en lovsang til Gud. Den er skrevet av vår nasjonaldikter Petter Dass, som levde på 1600-tallet. I salmeboka som brukes i kirkene finner du «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» som nummer 1. Du finner den også i utvidet versjon på nummer 278. Der har den 8 vers. Opprinnelig har salmen 16 vers. Petter Dass skrev den for at vanlige folk skulle forstå hva den første bønnen i Fadervår (Vår Far i himmelen) betyr: «La navnet ditt helliges». Salmen forsøker å si noe om hvor stor Gud er. Gud får ære, i store bokstaver.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Gudsbilde

Finn frem bilder av Gud i forkant. Malerier, bilder og skulpturer som er fremstillinger av Gud. Men også andre «bilder». En sol, naturbilder, sammenlikninger – som en løve, o.l. Bli kjent med disse sammen med konfirmantene. Har de andre eksempler?

Gi i oppgave å lage/ta/finne et bilde (eller bilder) som konfirmantene mener sier noe om Gud. Be dem om å skrive en forklarende tekst til.

Gi Gud navnet

Bønnen som Jesus lærte disiplene sine å be, starter med «Vår Far i himmelen». En av de mest kjente aftenbønnene våre starter med «Kjære Gud». Mange ganger er det slik vi starter en bønn vi vil be med egne ord også.

I islam snakkes det om de 99 vakreste navn på Allah. Disse 99 navnene beskriver hvem Allah er.

Hvilke av Guds egenskaper finner vi beskrevet i salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære»?

Hvilke andre egenskaper og beskrivelser finner vi av Gud i Bibelen?

Bruk hjelpemidler som Bibel, bønner, salmer og Google for å finne minst 10 navn på Gud. Lag sammen en oversikt over disse som kan henges opp i kirken, og hvor det evt. kan fylles videre inn på av andre, eller av konfirmantene selv i løpet av konfirmantåret.

Bli kjent med Petter Dass

«Herre Gud, ditt dyre navn og ære» kommer fra samlingen «Katekismesangene». 'Katekisme' er opplæring i den kristne tro.

I flere hundre år utgjorde katekismen kjernen i den lutherske kristendomskunnskapen. Man forventet at alle som gikk i kirken kunne fremsi utenat alle de fem delene i katekismen: De ti bud, de tre trosartiklene, Fadervår og tekster til de to sakramentene dåp og nattverd.

Petter Dass (1647-1707) var prest i Nordland. Han ville hjelpe vanlige folk å lære og forstå katekismen. På hans tid måtte folk kunne katekismen for å få rett til å konfirmere seg, gifte seg og lignende. Da som nå var det lettere å huske sanger enn bare ord, og folk i Nordland elsket sangene hans. De sang dem på fiske, på åkerlappene, ved vogga og ved ildstedet. Sangene lærte dem katekismen, men lærte dem også Petter Dass’ egne poetiske kommentarer til katekismen. Men selv om dette var «folkesanger», ble nesten ingen ting av det Petter Dass skrev, trykket i hans levetid.


Bibelsteder

2Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har bredt ut din prakt over himmelen! 3Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. 4Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, 5hva er da et menneske – at du husker på det, et menneskebarn – at du tar deg av det? 6Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. 7Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter: 8småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, 9fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. 10Herre, vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår skaper, s. 21

Gud vår befrier, s. 22

Skaperverket, s. 43


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.