11 Jeg er i Herrens hender

En salme om å være i Guds hender i alt som skjer

Header 1410x30011

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.

Salmens følelse

I denne salmen synger vi om hvordan Gud ønsker å være nær oss. Vi kan se det for oss helt konkret gjennom bildet «i Herrens hender». Vi ser for oss Guds hender, og kanskje ser vi oss selv i dem, eller at Guds hender holder rundt oss. Salmen handler om at i de oppturene og nedturene vi har i livet, så er vi alltid trygge hos Gud. Han gir oss det vi trenger når alt virker håpløst. Gud er nær i alt. Det er nesten så vi bare kan lene oss bakover i full latterkrampe og lande i Guds hender, eller krølle oss sammen og legge oss inntil de trygge og varme hendene. Det er som å kjenne at man alltid har en beskyttende hånd over seg, eller en hånd på skulderen. Guds hender holder oss oppe og gir oss det vi trenger når vi ikke klarer å bære oss selv.

Salmen kan synges som en påminner i gode tider, om at Gud også vil ta del livene våre når vi opplever glede og oppturer. Samtidig er den en salme som er med i livets tunge tider og helt til livets slutt. Da er Gud med og bærer oss, når vi ikke vet hvor veien går videre.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Bønnebilde

Spørsmål: Hva ønsker du at Gud skal holde i sine hender?

Aktivitet: Lag et felles bilde av hva konfirmantene ønsker å legge i Guds hender. Plasser hender nederst i bildet eller rundt - så blir det et bønnebilde, eller man plasserer seg selv i bildet i Guds hender.

Hva trenger jeg når …?

Her er målet at konfirmantene skal reflektere over egne behov når de går gjennom ulike ting i livene sine. På den måten kan de stå bedre rustet når de møter motstand i livet, eller være mer takknemlig når det går bra. Kanskje de retter seg til Gud og søker ham...?

La konfirmantene lage sine egne skjema hvor de kan få foreslå ulike følelser eller livssituasjoner de ønsker å utforske.

F. eks:

Hva trenger jeg/gjør jeg når

… jeg er stresset og gruer meg til prøve?

… jeg har blitt dumpa?

… det er for mange ting på en gang og ikke finner løsningen på å få alt til?

… jeg deler en god nyhet til venner?

… er forelsket?

… jeg endelig fikk til backflipen jeg har øvd på i 2 mnd eller scoret det avgjørende målet i kampen?

… jeg er redd?

Sett opp en rute etter de kan fylle ut selv, en og en, eller 3 og 3. Der skal de skrive eksempler på ting de kan gjøre i disse situasjonene eller hva salgs type hjelp de kan oppsøke hvis de opplevde dette.

Fotsporene i sanden

Les klassikeren "Fotsporene i sanden" og sammenlikn teksten med salmen.

Bruk kirkerommet

Gi konfirmantene 5 minutter i stillhet i kirkerommet. La dem gå alene og finne «sitt sted», sin «safe space» hvor de kjenner at de har det godt. La de som vil dele hvorfor de valgte dette stedet. Har de andre steder hjemme, ute eller helt andre steder hvor de føler det godt å være?

Bruk gjerne disse erfaringene av gode steder til å lage en alternativ tekst på salmen med et annet bilde enn "Guds hender".


Bibelsteder

1Til korlederen. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og du vet – 2du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. 3Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. 4Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. 5Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. 6Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. 7Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? 8Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der. 9Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, 10da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast. 11Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.» 12Men mørket er ikke mørkt for deg, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

Les i nettbibelen

4Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Les i nettbibelen

1Herren viste seg for Abraham i Mamres eikelund en gang han satt i teltåpningen da dagen var på det varmeste. 2Han så opp og fikk øye på tre menn som sto foran ham. Da han så dem, sprang han dem i møte fra teltåpningen, bøyde seg til jorden 3og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! 4La meg hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! 5Og la meg hente litt mat, så dere kan styrke dere før dere drar videre, siden dere nå har lagt veien forbi deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!» 6Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og kna tre sea fint mel og bak brødleiver!» 7Selv sprang Abraham bort til storfeet og hentet en fin og god kalv. Den ga han til tjenestegutten, og han skyndte seg å lage den til. 8Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde gjort i stand, og satte det fram for dem. Og han ble stående hos dem under treet mens de spiste. 9Da sa de til ham: «Hvor er Sara, din kone?» Abraham svarte: «Der inne i teltet.» 10Han sa: «Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne, og da skal din kone Sara ha en sønn.» Sara hørte det i teltåpningen, som var like bak ham. 11Abraham og Sara var gamle, langt oppe i årene, og Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. 12Og Sara lo med seg selv: «Skulle jeg føle lyst, utslitt som jeg er? Og herren min er også gammel.» 13Da sa Herren til Abraham: «Hvorfor ler Sara og sier: Skulle jeg virkelig få barn, gammel som jeg er? 14Er det noe som er umulig for Herren? Jeg kommer tilbake til deg når tiden er inne. Da skal Sara ha en sønn.»

Les i nettbibelen

9Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.

Les i nettbibelen

10Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.

Les i nettbibelen

10Jeg er ikke verdig all den miskunn og troskap som du har vist din tjener. For med bare staven min gikk jeg over Jordan, og nå har jeg to leirer.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår befrier, s. 22

Bønn, s. 24

Døden og livet, s. 47


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.