12 Jeg løfter mine øyne opp til fjellene

En salme som er et nødrop

Header 1410x30012

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Salmen er en tekst hentet fra Salmenes bok i Det gamle testamentet i Bibelen. Den bibelske salmen er skrevet i nød. Situasjonen og nøden i seg selv blir ikke beskrevet, men henvendelsen til Gud om hjelp er tydelig og sikker. Salmen gir en beskrivelse av en Gud man kan henvende seg til, en som er den tryggeste vokteren, og som aldri viker fra vår side. Her er det ingen tvil. Gud er den suverene, både som skaper, redningsmann og beskytter.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Språkforvirring?

Hva betyr det å "bevare sin sjel"?

Hva er "utgangen" og hva er "inngangen" som det synges om?

Hvem hjelper?

Tegn opp ulike scenarioer. Hvem trenger vi hjelp av i disse tilfellene?

Er det noen tilfeller der det ikke finnes noen hjelp som vi kjenner til? Hvilke er de?


Bibelsteder

1En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? 2Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. 3Han vil ikke la din fot vakle, din vokter vil ikke blunde! 4Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. 5Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. 6Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. 7Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. 8Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår befrier, s. 22

Bibelen, s. 23

Bønn, s. 24

Døden og livet, s. 47


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.