13 Kjære Gud, jeg har det godt

En salme som uttrykker tillit

Header 1410x30013

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

«Kjære Gud». Slik starter vi ofte våre bønner. Denne salmen starter ikke som en bønn hvor vi ber om noe. Den åpner med en takk. Vi bekrefter en tro, og vi kjenner på tryggheten at Gud er der. Og fordi den som ber, kjenner Gud på den måten, da vil man gjerne at andre også skal kjenne den godheten som Gud gir. Man vil at andre skal kjenne at Gud er glad i dem og gir trygghet. Salmen «Kjære Gud, jeg har det godt» retter derfor bønnen utover og ber Gud også om å være der for andre. Det gjelder både dem man kjenner godt, og dem man ikke kjenner. Gud er Gud for alle folk på jorden.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Språkforvirring?

Hva betyr det å «bevare»? Hva betyr det å be Gud om å bevare? Kan jeg også «bevare» noen?

Innsjekk med meg selv

Har jeg det godt? Hva er jeg takknemlig for? Synes jeg Gud bare er god?

Praksis: Tilbakeblikk på dagen

Gi konfirmantene i oppgave å hver kveld frem til neste samling å skrive ned under to punkter:

1.) Hva er jeg takknemlig for i dag? «I dag er jeg takknemlig for …»

2:) Hvem møtte jeg/hva har jeg opplevd/lest/sett i dag som jeg tenker ekstra på i dag? «I dag har jeg tenkt ekstra på (en person, en situasjon, en nyhet) …»


Bibelsteder

28Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.

Les i nettbibelen

68Du er god, og det du gjør, er godt. Lær meg dine forskrifter!

Les i nettbibelen

1Til korlederen. Av David. En salme. Herre, du ransaker meg og du vet – 2du vet om jeg sitter eller står, på lang avstand kjenner du mine tanker. 3Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier. 4Før jeg har et ord på tungen, Herre, kjenner du det fullt ut. 5Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. 6Det er et under jeg ikke forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. 7Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? 8Stiger jeg opp til himmelen, er du der, legger jeg meg i dødsriket, er du der. 9Tar jeg soloppgangens vinger og slår meg ned der havet ender, 10da fører din hånd meg også der, din høyre hånd holder meg fast. 11Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.» 12Men mørket er ikke mørkt for deg, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår skaper, s. 21

Bønn, s. 24

Livet med Jesus, s. 40

Familie og samliv, s. 41


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.