15 Mitt hjerte alltid vanker

En salme som ser Gud i det som ingen bryr seg om

Header 1410x30015

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Denne salmen er en kjent julesalme med hele åtte vers. Salmen handler om Jesu fødsel og får oss med på en meditasjon over den første julenatten i Betlehem. Legg merke til hvordan teksten i denne salmen vil hjelpe deg med å samle tankene inn mot det stedet hvor Jesus ble født, og sette deg inn i situasjonen der. Kanskje det skjer noe i deg selv gjennom disse åtte versene, når du lar tankene fokusere på en ting?


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Bønn og meditasjon

Hva gir deg energi?

Denne salmen legger opp til en type bønn som kan kalles meditasjon. Mennesker kan ofte bli opphengt i tanker, og tankene kan spinne i negativ retning. Men vi kan også dreie tankene våre mot inspirasjon, ny innsikt og i positiv retning. Meditasjon kan ha dette som mål.

Aktivitet: Lag en liste over ting som gjør deg glad, som andre gjør for deg, eller noe du gjør for deg selv. Del det gjerne i en gruppe etterpå.

Praksis i hverdagen:

  1. Finn deg en rolig plass. Det kan være på soverommet eller ute i skogen eller et sted i hagen. Med rolig musikk eller helt stille.
  2. Fokuser på pusten og finn en god ro. Pust inn gjennom nesen, og inn gjennom munnen. Fokuser på pusten en liten stund og kjenn at du er avslappet i kroppen.
  3. Prøv å se for deg situasjoner og hendelser, relasjoner som gjør deg glad og prøv å kjenne på hvorfor det gjør deg glad.
  4. Velg deg en kort tekst, gjerne 1 eller 2 setninger fra denne salmen. Lytt aktivt til hvilke tanker og ideer du får, og hva du kjenner i kroppen.
  5. Skriv ned noe du kom på eller følte.

Påstand: «Ta først din egen maske på før du hjelper andre.» Diskuter. Er det egoistisk å bruke tid alene på denne måten? Eller er det tvert imot et godt utgangspunkt for også være tilstede for andre? Hvordan gjorde Jesus det?

Aktivitet: Lag en liste for deg selv med tre ting du tenker er godt for deg selv i løpet av en uke. (Du trenger ikke å dele denne lista med andre.) Ta den fram noen gang for å minne deg selv på at du trenger å få inspirasjon, påfyll og ta vare på deg selv.


Bibelsteder

21For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.

Les i nettbibelen

1I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2Han var i begynnelsen hos Gud. 3Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til 4i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. 5Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. 6Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. 7Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. 8Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. 9Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. 10Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. 11Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. 13De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. 14Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. 15Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» 16Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde. 17For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er.

Les i nettbibelen

2Du svøper lyset om deg som en kappe, du spenner himmelen ut som en teltduk.

Les i nettbibelen

20Jesus svarte: «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på.»

Les i nettbibelen

12Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. 13Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!

Les i nettbibelen

28Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Kirkeåret, høytider og merkedager, s. 14

Det kristne fellesskapet, s. 16

Bibelen, s. 23

Jesus – hvem var han, s. 25

Jesus – hvem er han, s. 26


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.