16 Må din vei komme deg i møte

En salme med gode ord på veien

Header 1410x30016

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.

Må din vei komme deg i møte - noter

Bakgrunn

I denne salmen blir Gud beskrevet gjennom det vi sanser i naturen. Gud er i det vi sanser. Gud er nær i alt, og man skiller ikke mellom naturen og det mer åndelige. Teksten til salmen kommer fra en tradisjon vi kaller keltisk åndelighet, men med et kristent fortegn. Den keltiske kristne kirken fantes i Irland, Skottland og England fra 400-tallet til rundt 1000-tallet, men tanker herfra er bevart i folketradisjonen opp mot vår tid. I Norge vet vi at vi først ble kristnet vestfra, av keltiske munker og treller. De siste tiårene har mange latt seg inspirere av disse keltiske røttene, også i Norge. Det handler om en kirkelig tradisjon hvor man erfarer at Gud taler både gjennom naturen i det daglige, og gjennom Bibelen. Naturen og Bibelen (Skriften) er Guds to bøker. «Må din vei komme deg i møte» er en avskjedssalme. Den egner seg godt når man er på pilegrimsvandring, som de keltiske kristne gjerne foretok en gang i livet.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Kontaktflaten med Gud

Hva vil det si at Gud alltid er nær? Hvordan kjenner vi at Gud er nær? Har vi noen gang tid til å kjenne etter? Gir det mening når Gud beskrives i naturbilder? Hvordan kjennes Guds velsignelse og hans nærhet i våre liv?

Velsignelse og sosiale medier

Spørsmål: Hva betyr velsignelse? Hvordan vil vi hverandre vel i dag? På hvilken måte uttrykker vi dette for hverandre?

Tekst til refleksjon: Å velsigne noen er noe vi gjør hver eneste dag. Om vi sier «adjø», a Dieu, så sier vi «Gå med Gud». Sier vi «Farvel», sier vi «Reis velsignet». I bunn og grunn handler det om å ønske godt for andre, og at de skal ha det bra. I vår tid er en avskjed ikke all verden, for vi kan si farvel i det ene minuttet, og i det neste skriver vi en melding til den samme personen og sier at det var hyggelig. Vi er på en måte nær hverandre uansett i vår tid, men samtidig rekker vi sjelden lure på hvordan det går med noen. Vi rekker sjelden å håpe, men ikke vite, at den andre har det bra.

Påstand: «Vi rekker sjelden å lure på hvordan det går med noen.» Diskuter påstanden og begrunn svaret ditt.

Spørsmål:

Hvordan opprettholder du dine relasjoner til venner og familie? List opp de plattformene du har kontakt med dem/møter dem.

Skjer ting hvis ikke det blir tatt bilde av og vist frem til noen? Vi sender snap, meldinger og ser på hverandres liv på andre plattformer.

Se for deg et år uten sosiale medier. Hvordan ville kontakten din vennene dine vært da? List opp fordeler og ulemper med dette,

Praksis i hverdagen: Prøv å regne ut hvor mye du er på skjerm en vanlig uke. Forsøk å kun bruke ⅓ av skjermtiden kommende uke. Noter de erfaringene du gjorde deg.

Påstand: Ingen god gjerning er uselvisk. Diskuter påstanden.
Hvor er motivasjonen til å tenke på andre og blikket utover, når vi er så opptatt av å bli sett eller liket selv? Vi samler på likes – klarer vi da å se de andre som trenger likes?

Diskuter hva du tror menes med at samfunnet er bygget på et belønningssystem der mennesker må gjøre seg fortjent til saker og ting.

Hvordan skiller Guds kjærlighet seg fra et samfunn bygget på et belønningssystem?

Filmressurser: The Social Dilemma. Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha sett filmen? Diskuter med andre. Er det en velsignelse eller forbannelse med sosiale medier?


Bibelsteder

9Herre, led meg i din rettferd så fienden ikke når meg. Gjør veien din jevn for meg!

Les i nettbibelen

26Jeg velsigner dem og landet omkring min høyde. Jeg lar regnet falle i rett tid, regn til velsignelse skal det være.

Les i nettbibelen

18Fordi vår Guds gode hånd var over oss, sendte de oss så en klok mann, Sjerebja, sammen med sønnene og brødrene hans, 18 til sammen. Sjerebja var etterkommer av Mahli, sønn av Levi, sønn av Israel.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår skaper, s. 21

Livet med Jesus, s. 40


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.