Header 1410x30017

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

«Måne og sol» er en salme skrevet for barn, og brukes ofte i gudstjenester som er særlig rettet mot barn eller hvor barn er involvert. Det er en salme fylt med takknemlighet for det vi tror på.
Salmen ble skrevet til den svenske familiegudstjenesten som det liturgiske leddet laudamus. "Laudamus" betyr "Vi lovsynger". Kirken er først og fremst er en lovsyngende kirke, og den blir formet gjennom hva den lovsynger. I Måne og sol» lovsynger treenigheten: vi lovsynger Faderen for at han har skapt alt, vi lovsynger Jesus for at han døde på korset, og vi lovsynger Den hellige ånd som viser oss Gud og skaper tro i våre liv. Salmen er med andre ord en slags trosbekjennelse og kan byttes ut med den faste trosbekjennelsens plass i gudstjenesten.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

«Jeg tror …..»

Skriv en egen trosbekjennelse. Sammen eller hver for seg. Denne trosbekjennelsen kan være et prosjekt over en kveld, noen uker eller gjennom hele konfirmasjonstiden.

Treenigheten

«Måne og sol» er en salme om treenigheten.

Gud Fader (v. 1): hva betyr det å lovprise Gud som skaper? Var det noe som eventuelt skjedde for milliarder av år siden? Eller er skapelse noe som også kan sies å skje hver dag? Les gjerne Salme 104 for å diskutere.

Jesus (v. 2): hva kan det bety for mennesker i verden i dag at Jesus døde og sto opp igjen for deg? Hva betyr det for deg?

Den hellige ånd (v. 3): Hva betyr det at Den hellige ånd «bærer oss frem dag etter dag»?


Bibelsteder

23For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere:I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!»

Les i nettbibelen

26På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.

Les i nettbibelen

13Da sa Moses til Gud: «Sett at jeg går til israelittene og sier til dem: Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg: Hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» 14Gud svarte Moses: «Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.»

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Det kristne fellesskapet, s. 16

Gud vår skaper, s. 21

Gud vår befrier, s. 22

Jesus – hvem var han, s. 25

Jesus – hvem er han, s. 26

Dåpen, s. 30

Skaperverket, s. 43

Den Hellige Ånd, s. 50

Ulike religioner og livssyn, s. 54


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.