20 Sorgen og gleden de vandrer til hope

En salme om at både sorg og glede hører med til livet

Header 1410x30020

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Denne salmen presenterer et liv som er både–og. Den konstaterer at livet fyller alt. Sorg og glede vandrer sammen, lykke følges av ulykke, etter medgang kommer motgang, og solskinn og skyer finnes samtidig. Kort sagt: Livet er fullt av motsetninger.

Dikteren får gjennom salmen frem en holdning til livet at det er best med et både–og. At medgang ikke er like god som etter man har kjent på motgang. Gleden er ekstra stor hvis man vet hva sorg eller smerte er. Den er en anerkjennelse til et sant liv, og er til hjelp for å kunne akseptere alt det livet rommer.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Hva er lykke?

Aktivitet: Ta stilling! Les påstander, og la konfirmantene plassere seg selv på en skala.

  • Jeg tror det er mulig å være lykkelig/ å ha et lykkelig liv. (Her kan man spørre hva de legger i et lykkelig liv, osv.)
  • Jeg er min egen lykkes smed. (Hvis jeg lever rett hele livet vil det gå meg godt)
  • Gleden er ikke like god med mindre jeg vet hva sorg er.
Lag liste: Hvor mange ganger nevnes ordene “glede”, “lykke” sammenliknet med motsatsen: “sorg” og “ulykke”? Oppgaven kan utvides til å lage to kategorier under det som er “gledelig” av setninger/bilder i salmen, mot det som er “sorg” av setninger.

Tekst til refleksjon: Hvis du hadde en tidsmaskin, så burde du styre unna 1600-tallet. Neppe har Europa sett et like forferdelig århundre, verken før eller siden. I løpet av disse hundre årene var det, med unntak av tre spredte år, større eller mindre kriger på flere steder. Temperaturen falt dramatisk, hvilket har ført til at midten av 1600-tallet blir omtalt som “Den lille istid”. Det kalde klimaet førte også med seg tørke, og situasjonen var på mange måter stikk motsatt av i dag. Sykdommer bredte om seg, og heksebrenningene nådde et historisk toppunkt. Verden var på sitt mest elendige, og folk var desperate etter å plassere skyld.

Mot slutten av århundret skriver Thomas Kingo sine salmer, og blant de mest kjente finner vi Sorgen og gleden. Salmen har unektelig et deprimerende preg, men samtidig er den oppløftende. Med en underlig trass forkaster den denne verden til fordel for det himmelske. Ikke av fromhet, men nærmest av å ha gitt opp at livet her nede skal være noe annet enn strevsomt. Gjennom salmen fremstilles alt hva denne verden har å by på som lite attråverdig. Og verst av alt er det som lurer deg til å tro at livet her er noe verdt, som å bli rik, få en viktig jobb, nye respekt fra andre. Alt dette er, ifølge Kingo, ikke verdt noe som helst. Samtidig skal han ha vært en utrolig jålete og prangende person selv, og som biskop var han så absolutt en respektabel person på den tiden.

Kingos salmer ble lenge sett på som gamle og utdaterte, men i vår tid har de funnet en ny klangbunn. 1600-tallets salmespråk treffer oss i dag på en måte som det ikke har truffet på århundrer. Kingo skrev om å strebe etter å lykkes i livet, han skrev om sorgene som alle mennesker bar på under sine smykker og flotte klær, og at når du har evnet og prestert gjennom livet så er det likevel lite verdt når alderdommen kommer, han minner om at å glemme det indre hos en annen og bare la seg forføre av det ytre fort vil ødelegge deg. Midt i salmen kommer han til en erkjennelse om at han ikke vil bry seg det minste hvis det ikke blir helt som han hadde tenkt.


Bibelsteder

8Jeg samlet meg sølv og gull, og kongelige skatter fra andre riker. Jeg holdt meg med sangere og sangerinner og det som er mennenes lyst, kvinner og atter kvinner. 9Jeg ble stor i makt og rikdom, ja, større enn noen som har levd i Jerusalem før meg. Men visdommen beholdt jeg. 10Jeg sa ikke nei til noe av det mine øyne begjærte; jeg nektet meg ingen glede. Ja, hjertet gledet seg over alt mitt arbeid; det var lønnen for mitt strev. 11Så vendte jeg blikket mot alt mine hender hadde gjort, alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid. Og se, alt var like forgjeves som å gjete vinden. Det er ingenting å vinne under solen.

Les i nettbibelen

33Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Les i nettbibelen

1En sang ved festreisene. Da Herren vendte skjebnen for Sion, var det som en drøm for oss. 2Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant folkene: «Stort er det som Herren har gjort mot dem.» 3Ja, stort er det som Herren gjorde mot oss, og vi ble glade. 4Herre, vend vår skjebne som bekkene i Negev! 5De som sår med tårer, skal høste med jubel. 6Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn, med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Skapt i Guds bilde, s. 36

Livet med Jesus, s. 40

Døden og livet, s. 47


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.