Header 1410x30021

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Denne salmen handler om å rette fokuset bort fra oss selv, slik vi gjør i fastetiden og adventstiden. Det er en ventetid. Og for hver uke synger vi ett nytt vers i salmen mens vi tenner lys for det vi synger. Lyset skinner for håpet om det vi venter på.

1. søndag i advent er starten på kirkeåret. Vi starter på nytt i kirkens tekstrekker som brukes i gudstjenesten, og et nytt år ligger foran oss. Det er fire uker med advent, ventetid og fastetid før Jesu fødsel.

Tradisjonen med å tenne lys de fire første søndagene i kirkeåret, og antallet, kommer av at man i gammel tid mente det var 4000 år mellom skapelsen og Jesu fødsel. Tanken var da at kirkeårets begynnelse representerte Guds skapelse, og fastetiden før jul var verden uten Jesus. Så ble verdens lys født, og jorden ble lyst opp. I forkynnelsen sin var Jesus også opptatt av at de som fulgte ham skulle være lys i verden.

I vår adventstid er det ofte fokus på de som lider i verden, og de som står utenfor. Julen handler om at Jesus brakte et lys til verden, som vi er kalt til å bringe videre ut i verden. Adventstida handler derfor om å forberede seg på det lyset som skal komme. Dette må ikke misforstås til at vi skal stålsette oss for å klare å være gode i jula, men om å gjøre klart for kongelig besøk. Derfor rydder og vasker vi til jul, og lager god og deilig mat. Vi feirer ikke bare at Jesus ble født, men at hele verden kan forandres med lys.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Tenne lys

Lag en plan for konfirmantåret hvor de selv kommer med ideer for hva de ønsker å be for/tenne lys for. Lag et årshjul. Dette kan også være ting de ønsker skal gjøres i noen av gudstjenestene. Følg planen og ta med forslagene – samt vær åpen for at forslag kan dukke opp i løpet av konfirmantåret.

Del ut et «bønneårshjul» på slutten av året for deres konfirmantår. Kanskje noen følger det videre?

Faste

Adventstiden er en fastetid, og kirkens andre fasteperiode. Den største er fastetiden før påsken. På lik måte som i Islam, så har kristne også fastetid.

Sammenlign kristen og muslimsk faste. Se på ulikhetene/likhetene.

Del opp gruppene og la hver gruppe få muslimsk faste eller kristen faste i oppgave. Presenter for hverandre i plenum hva de finner ut.

Lag en fastetidsplan

Tematiske fokusområder, noe å be for - eller noe å gjøre i fire uker fremover. Kan gjøres i adventstiden eller før påsken.

Lag gjerne et eksempel i forkant. Om det er tema man skal fokusere på, ting man skal gjøre mindre av/mer av, en dagsrytme for bønn eller salmesang/besøk i kirken eller liknende.

Drøft litt i plenum, la dem så sitte og lage sin egen plan. Man kan oppfordre dem til å legge det inn i kalenderne sine, og til å heie litt på hverandre i perioden. Oppmuntre hverandre til å følge målene sine.

Følg opp hver konfirmanttime/møter i perioden de følger planen.

Hvordan går det? Hva er lett/vanskelig å følge planen?

Ta en vurdering på om planen skal være helt hemmelig/dels skjult for andre.


Bibelsteder

3Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys.

Les i nettbibelen

18Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri

Les i nettbibelen

35For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg;

Les i nettbibelen

2Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! 3Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. 4Folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise deg! 5La folkeslag glede seg og juble, for du dømmer folkene med rettferd og leder folkeslagene på jorden. 6Folkene skal prise deg, Gud, alle folk skal prise deg! 7Jorden har gitt sin grøde, Gud, vår Gud, velsigner oss. 8Gud skal velsigne oss! Hele jorden skal frykte ham!

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Kirkeåret, høytider og merkedager, s. 14

Bønn, s. 24

Jesus – hvem var han, s. 25

Forbruk og rettferd, s. 42

Misjon, s. 52

Diakoni, s. 53

Den verdensvide kirke, s. 55


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.