23 Vi rekker våre hender frem

En salme om å bli gitt noe godt

Header 1410x30023

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Vi får ikke til alt i livet. Noen ganger må vi bare starte med å innrømme det og se at vi også trenger noe – hjelp, støtte, håp, godhet, kjærlighet – før vi kan gjøre noe for andre. Denne salmen handler om det. Om at noen ganger er vi hjelpeløse i møte med livet og verden, og at vi ikke kan annet enn å tro på at Gud holder det hele sammen, tross alt som ikke er bra.

Vi snakker ofte om motivasjon, inspirasjon, finne grunner til å jobbe på, å leve, lese og gjøre lekser. Vi får høre «Du har det i deg! Gi på litt til!», når det er innspurt på en prøve, før en viktig kamp, hvis du ikke tåler vennen din sitt tryne, men får beskjed om å legge godviljen til og gi hen en sjanse til. Salmen handler om å få, eller å motta. Å få liv, gaver i form av «alt godt», godhet … Men i salmen synges det også om å gi videre. Hvorfor legges det opp slik? Få, så å gi? Trenger vi å få liv, godhet fra noe «utenfor oss selv» når vi er lært opp til at vi «har det i oss»?

Vi kan umulig få liv fra kilder innenfor oss selv, all den tid vi trenger både mat og vann. Vi trenger også kjærlighet fra andre, som også må komme utenfra. Det oppleves oppklarende at Gud gir oss liv fra kilder utenfor oss selv.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Få og gi energi

Gi noen eksempler på ting du har gjort for andre som har gitt deg energi. Hvorfor tror du det ble slik?

Gi noen eksempler du har gjort for andre som har tappet deg for energi, eller gitt deg en dårlig følelse. Hvorfor tror du det ble slik?

Hva trenger du for å føle deg bra?

Det sies at kirken er Jesu kropp. At vi er ulike deler av «Jesu legeme» - jeg er en arm, du er magen. Hva vil det si at dikteren sier dette om Gud?

Hvordan kan Bibelen være et sted å finne inspirasjon? Finn Bibelvers som inspirerer deg.

Personer i Bibelen

Velg ut to disipler de skal bli kjent med. Hvem er de, hvordan utfordrer det dem å følge Jesus de årene før Jesu død og oppstandelse?

Livet som kristen, diakoni og nestekjærlighet

Når vi leser i salmens vers, så går det gradvis opp for oss at livskilden Gud har til oss, er vår nestekjærlighet overfor andre. Selv om vi er små og svake, så er det som gjør oss til fulle og hele mennesker at vi gir av oss selv til andre. (“I svakhet fremmer du ditt verk”.) Mysteriet er at kjærligheten fungerer slik at vi får mer av den jo mer vi gir av den. Den blir slik en utømmelig kilde, men også en kilde som kan tørke ut hvis du ikke henter fra den.

Synes du denne salmen inspirerer til å være mer nestekjærlig?

Diakoni i praksis

Bli kjent med årets fasteaksjon, menighetens misjonsprosjekt eller lignende.

Snakk med bakgrunn i salmen om hvorfor vi som kirke skal hjelpe andre. Snakk om gode og kreative måter å samle inn penger til prosjektene.

Vi skal ta på alvor at vi alle er ulike, men trengs for å få ting til!

Lag en prosjektplan for innsamlingen. Del inn i grupper, eller jobb sammen.


Bibelsteder

17All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger.

Les i nettbibelen

2men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.

Les i nettbibelen

2Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

Les i nettbibelen

29Han fortalte dem en lignelse:«Se på fikentreet og alle andre trær! 30Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. 31Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. 32Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 33Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Les i nettbibelen

14Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår skaper, s. 21

Bibelen, s. 23

Bønn, s. 24

Dåpen, s. 30

Nattverden, s. 32

Livet med Jesus, s. 40


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.