24 Vi samles til dåp i din kirke på jord

En salme om å synge når noen skal døpes

Header 1410x30024

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Salmen er en beskrivelse av en trygg tro på at Gud møter oss i dåpen og gir oss.

Når møter man Gud? Når er Gud til stede? Kan man på noen måte være sikker på Gud er med oss?

I dag er det typisk å forholde seg til Gud som en størrelse vi TROR er med oss, og ikke som noe vi VET noen ting om. Altså ved å si at man vet at Gud er med, kan man lett oppfattes som arrogant.

Likevel var et av særtrekkene med den lutherske kristendommen på 1500-tallet at den avviste den tvil noen kunne ha på Gud, og krevde heller at den troende skulle sette all sin lit til Gud. Det var slik at man som kristen da skulle stole fullt og fast på ham i ett og alt.

De siste 200 år kan vi likevel se en endring, og luthersk teologi i større grad endret seg i retning av å se på tvilen som noe verdifullt i troslivet. I dag vil mange mene at det er umulig å tro uten å tvile, og at de to hører sammen. Tro og tvil.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Dåp

Aktivitet: Vet du om noen andre sanger eller salmer som handler om dåp? Slå f.eks. opp i den røde salmeboka (Norsk salmebok) under kapittelet “Dåp” og se gjennom de dåpssalmene som står der. Finner du noen salmer/tekster du liker? Hva sier de om dåp/hva dåp er?

Spørsmål til samtale:

Dåp er et overgangsrituale, akkurat som alle religioner har overgangsritualer ved fødsel/overgang barn-voksen og i møte med døden. Les vers 3: Hva slags overgang er det som skjer i dåpen? Hva tenker dere at denne linjen kan bety: “Vi dør og vi oppstår til livet”? Hva har dåp med død å gjøre?

Eller: “I Kristus vi renses, vår synd slettes ut”? Hva slags renselse er det dåpen er? Kan babyer være syndige? Hva er problematisk med et slikt menneskesyn? Er det andre måter å forstå det på? At babyer er syndige ikke fordi de er babyer, men fordi de er mennesker og det er en del av det å være menneske er å være synder/uperfekt/ikke få til alt i livet. Har synet på synd endret seg? Er det noe vi mennesker ikke får til i livet og hvor kan vi henvende oss for å få hjelp?

Er det som skjer i dåpen noe vi gjør eller noe vi får? Eller er det begge deler?


Tro/tvil. Sant/ikke sant. Ekte/uekte.

I salmens første setning kan vi lese: “vi VET at du selv er til stede”, og du-et her er Gud. Denne salmen er ny, men fastslår en visshet om Gud. Trenger vi å være 100% sikker på at Gud finnes, eller å være 100% enig i alt for å kunne kalle oss troende, eller er like nødvendig å få lov til å tvile? Kan vi leve med å ikke ha alle svar? Hva er forskjellen på å sette sin lit til Gud f.eks. ved å kjøre for fort uten sikkerhetsbelte, og det å sette sin lit til Gud i dåpen (og nattverden)?

Retusjert / Nåde

Kjenner du til noen kjente setninger/fraser eller steder ordet «nåde» dukker opp?

Hva betyr «nåde»?

«Å se seg selv med nåde» brukes ofte om å være mild med seg selv. Å gi seg selv rom til å feile. Opplever du dette enkelt eller vanskelig?

Hva er en retusjert virkelighet, hvor finner vi den og hvem skaper den?

Trenger vi å vise frem en bedre versjon av oss selv til andre, til venner, på sosiale medier som tilsynelatende ser bedre ut enn virkeligheten?

Hvordan påvirker den retusjerte virkeligheten vi møter i dag oss?


Bibelsteder

41De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.

Les i nettbibelen

19Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Les i nettbibelen

4Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.

Les i nettbibelen

26For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus. 27Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus. 28Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Kirken, s. 12

Gudstjenesten, s. 13

Det kristne fellesskapet, s. 16

Dåpen, s. 30

Menigheten, s. 51


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.