25 Vår Gud han er så fast en borg / Vår Gud, du merker all vår sorg

To salmer som ber om samme trygghet

Header 1410x30025

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Vi lever i en usikker tid. Vi vet ikke om det finnes en Gud, vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Men død finnes. Angst finnes. Fremmedfrykt finnes. Hvor er Gud i alt dette i verden i dag?

Disse to salmene kan godt synges/leses sammen, for så å se på og diskutere forskjellene mellom dem. Danske Iben Krogsdal har skrevet teksten på den ene og har kalt den for en “motdiktning”, en slags moderne versjon av Martin Luthers egne salme “Vår Gud han er så sterk en borg”. "Vår Gud, du merker all vår sorg" ble skrevet til 500-årsmarkeringen etter at Martin Luther hang opp de 95 berømte tesene sine på kirkedøra i Wittenberg og startet det vi kaller reformasjonen.

Disse to salmene er fine å bruke for å få frem at kristendom ikke nødvendigvis er det samme til forskjellig tid, og hva den betyr i menneskers liv er noe som er i bevegelighet.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Hvem er Gud? Fra “borg” til trøster

Spørsmål til samtale: Sammenlign de to salmene. Hva slags bilder av Gud gir de to salmetekstene? Hva er det som er forskjellig i den “nye” versjonen? Hvorfor tror dere at bildet av hvem Gud er forandrer seg? Hvordan har verden forandret seg?

Tekst til refleksjon: "Vår Gud han er så fast en borg" ble en av 1500-tallets mest populære salmer, og det er lett å tenke at det er fordi man ønsket at Gud skulle beskytte dem fra noe utenfor, som jo er mye av hensikten med å ha en borg. Gud fremstilles i salmen som den beskyttende Gud, men Iben Krogsdal har diktet om Luthers salme. Hun mente at i dag trengte ikke folk Gud til å beskytte seg fra ytre ting, men for å åpne opp seg selv i møte med det fremmede. I bunn og grunn avviste hun at kristendom skulle handle om å ekskludere ut det ikke-kristne, men heller handle om hvordan Gud er til stede i ditt møte med andre mennesker som er forskjellige fra deg.

Fordommer og nye møter

Spørsmål til samtale:

Les vers 3 av salmen. Hvordan møter du andre mennesker som definerer seg som kristne, muslimer, ateister eller innenfor et annet livssyn? Inntar du ofte en kritisk posisjon, hvor du f.eks. spør: “Kan du gjøre sånn, du som er muslim?”, eller “Du kan vel ikke spise det, du som er jødisk?”, eller spør du “Hva betyr livssynet ditt/religionen din for hvem du er?” Hvilken formulering lukker, og hvilken åpner?

Hvilken versjon av salmen/Gud liker dere best/gir mest mening i vår tid, og hvorfor?

Hvorfor er det slik at vi ofte ønsker å beskytte oss fra det ukjente/det som er annerledes enn det vi er vant til/tenker er rett?

Hvorfor var det slik da salmen ble skrevet på 1500-tallet, og hva gjør det ulikt/likt å synge denne salmen i dag?

Hvis vi sammenlikner den Gud som er veldig beskyttende i originalsalmen, og den mer åpne Gud som Iben Krogstad beskriver i den nye salmen - en tanke om en Gud som er til stede i møte med andre mennesker - også fremmede. Hva gjør disse fremstillingene av Gud med oss, og hvilken Gud tenker du verden trenger i dag?

Aktivitet: Ta stilling: les en påstand og la konfirmantene plassere seg selv på en skala.

  • Jeg møter alle mennesker på lik måte.
  • Jeg har ingen fordommer
  • Like barn leker best.
  • Alle nordmenn er kristne.
  • I Norge er det rom for alle tros- og livssyn.
  • I Norge har vi religionsfrihet/er vi fri til å tro på det vi vil/tilhøre hvilken religion vi vil.

Andre ressurser: Øvelser fra «SierVi» -Kirkelig dialogsenters hefte med øvelser. Se særlig kapittel 3 ("Dette kan vi gjøre: gjestfrihet, ansvar og nye oppdagelser") og www.siervi.no.


Bibelsteder

8Herren Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg.

Les i nettbibelen

14Du ser både ulykke og sorg, du ser det og tar det i din hånd. Den vergeløse kan overgi seg til deg, for du er den farløses hjelper.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Menigheten, s. 51

Misjon, s. 52

Ulike religioner og livssyn, s. 54

Den verdensvide kirke, s. 55


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.