26 Å leva, det er å elska

En salme om det viktigste i livet

Header 1410x30027

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Meningen med livet. Hva er det? Det er et spørsmål med så mange svar. Religion og livssyn kan ses på som en måte å søke svar på dette store spørsmålet. Denne salmen sier iallfall noe om det å leve – og er ganske eksplisitt «Å leva, det er å …»


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Hva er meningen med livet?

Bra og viktig spørsmål, et spørsmål alle mennesker har med seg, eller tenker mye på gjennom livet. Eller gjør de det? Det går an å ta en runde med konfirmantene og spørre dem rett ut: “Hva tenker du er meningen med livet? Endrer denne meningen seg om en har et religiøst livssyn? Hvordan da eventuelt? “

Denne salmen utforsker grenseflatene mellom kristendom og et sekulært (ikke-religiøst) livvsyn, da teksten i utgangspunktet ikke var en kristen tekst, men en vise. Linjen “Å spegla GUDS himmel av” var egentlig “Å spegla EIN himmel av”. Å bytte ut ett ord var altså nok til å gjøre denne visa til en salme. Hva tenker dere - er det stor forskjell på kristendom og “humanisme”? Er det viktig å fremheve forskjellene, eller hvordan kan vi se på likheter mellom de ulike livssynene? Kan kristendom være “humanistisk”?

Hva er kjærlighet?

Aktivitet: Det finnes millioner av sanger om kjærlighet. Nevn tre sanger dere kommer på som handler om kjærlighet på en eller annen måte. Diskuter hva slags type kjærlighet det er snakk om.

Spørsmål til samtale: Kjærlighet er ofte en fellesnevner blant religioner. Men det er også et definisjonsspørsmål. Hva er kjærlighet? Spør konfirmantene hva de tenker kjærlighet er. Finnes det ulike typer kjærlighet? Hva slags kjærlighet er det denne salmen snakker om? I filosofien har man snakket om kjærlighet som EROS og som AGAPE. Få konfirmantene til å finne ut av forskjellen mellom disse måtene å forstå kjærlighet på (f.eks. gjennom bruk av internettsøk) og så legge frem for de andre. Kristendommen har gjennom historien vært mest opptatt av AGAPE - hvorfor det? Er det en type kjærlighet dere er vant til å tenke på? Hva forandrer det å tenke om kjærligheten på den måten i forhold til EROS-måten?

Det står i Bibelen at «Gud er kjærlighet» (1. Joh 4,16). Når vi synger «Å spegla Guds himmel av,», sier vi samtidig at det å elske er å speile Guds kjærlighet. Hva kan det bety? Kan vi se noe “guddommelig” når vi ser kjærlighet i verden? Hva tenker dere om det?

Bibelen snakker mye om kjærlighet. Et av de viktigste budene handler om at vi SKAL elske - Gud, men også vår neste (snakk om hva “neste” betyr) som oss selv. Er det virkelig kjærlighet når man blir har plikt til å elske? Hva slags kjærlighet blir det da?

Ut på gata!

Aktivitet: Gi konfirmantene i hjemmelekse eller send dem ut på «gata» i 20 min og be dem om å intervjue venner, familie og bekjente/ukjente om disse temaene:

«Hva er kjærlighet (for deg)? Hva er sannhet? Hva er meningen med livet?

«Hvilke sanger/tekster forteller deg noe om livet? Det kan være en kjærlighetssang, et bibelvers, et dikt fra barndommen eller annet?»

Bruk intervjuene de gjør til å sammenlikne, diskutere, eller kanskje lag en presentasjon til en gudstjeneste. Se hvor like og ulike svar de får. Og knytt dette opp til religioner og livssyn. Målet er å skape en forståelse for hvordan vi på ulike og like måter ser på og opplever livet.

Ved å skape samtaler om dette blir man flinkere til å være nysgjerrig på andre, snakke om temaet og blir mer bevisst sine egne syn og meninger.

Filmressurser

«De urørlige»

«Don't look up!»


Bibelsteder

45Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. 46Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.

Les i nettbibelen

2Den som gjør rett og er hel i sin ferd og taler sannhet fra hjertet.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Skapt i Guds bilde, s. 36

Selvstendighet og tilhørighet, s. 37

Livet med Jesus, s. 40

Familie og samliv, s. 41

Døden og livet, s. 47

Diakoni, s. 53

Ulike religioner og livssyn, s. 54


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.