27 Amazing Grace

En salme om å angre og bli tilgitt

Header 1410x30028

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

En vidunderlig nåde, og en tilgivende kjærlighet. Det er det vi synger om i denne salmen. En nåde større enn noe annet, som er Guds nåde. Gud som ikke holder noe imot oss eller lar oss stå i gjeld, men tilgir. Salmen er skrevet av en som angrer at han som ung drev med slavehandel. For hva gjør opplevelsen av Guds nåde med oss? Å bli tilgitt det man har gjort, at man kan legge det bak seg og være fri fra det man har gjort?

Denne salmen er en lovsang og gledesrop over å ha opplevd hva Guds underfulle nåde gjør med oss.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Cancelled. Er det nåde på nett?

Påstand: «I sosiale medier er det lite tilgivelse». Hva tror dere den påstanden betyr? Er dere enige/uenige? Hvorfor?

Hvis en kjendis har dummet seg ut på nett – sagt, gjort eller skrevet noe dumt, som noen har reagert på og begynner å poste på SoMe, kan denne bli «cancelled». Hva tenker dere om det? Er det greit/ikke greit? Hvorfor/hvorfor ikke? Har dere noen eksempler? Hva skal til for å bli «uncancelled» igjen? Hvem har makten? Hvordan brukes den?

På SoMe: Er det mulig å starte med blanke ark/få en ny sjanse på SoMe, eller er du i all evighet stemplet for det du har gjort/sagt? Noen har sagt at «internett glemmer ikke noe». Da er det også vanskelig å være fri. Dersom vi dummer oss ut eller sier noe galt, henger det med oss. Hvordan kan man få en sjanse til å bli sett på ny, eller bli sett på for noe annet?

Filmressurs:

  • Black Mirror på Netflix. Sesong 3, episode 1: «Nosedive» (Season 3, Episode 1). Episoden er en slags rosa uhyggelig tommel-opp-verden. Er det noe nåde å finne her? Kina er i ferd med å gjøre et lignende system til virkelighet. Hvordan tenker dere det er å leve i et gjennomovervåket samfunn der man får eller mister poeng for alt man gjør?

Avsluttende betraktning: Vi lever på mange måter i en «nådeløs tid». I kristendommen er vi opptatt av det som kalles nåde: at vi får en ny sjanse. Sjansen kommer ofte ufortjent, men alle kan få nåde. Uansett. I kristendommen tenker vi at den som gir nåde og nye sjanser, er Gud. Det står i Bibelen at «Gud er kjærlighet». Nåde har noe med kjærlighet å gjøre. Å bli tatt imot, uansett hva en har gjort, det er nåde. Å få sjansen til å gjøre opp for seg og starte på nytt.

Synd. Angre. Lære. Ta ansvar.

Er vi nådige med de rundt oss? Hva betyr det hvis vi ikke møter andre med et nådig blikk?

Vi får ikke alt til her i livet. Vi tenker vonde ting om andre, vi kan være misunnelige, ha lyst på mer enn vi virkelig har behov for. Vi kan gjøre utrolig kjipe ting mot andre, med ting vi sier eller gjør – eller lar være å gjøre. Det kan være forskjellige grunner til at vi gjør det vi gjør. Kanskje vil vi bare bli likt. Kanskje vil vi føle oss bra ved å få andre til å føle seg dårlige. Det kan være mange forklaringer på hvorfor vi kan tenke og gjøre dumme ting, og dumme oss ut. Det er ingen garanti for at vi ikke gjør dumme ting også på ny, men det er likevel ikke noen unnskyldning. Hvis man klarer å ta ansvar for det man har gjort, så kan man både lære og vokse som menneske. Alt dette vi ikke får til og som ødelegger for oss selv og for andre kaller vi «synd» i kirken. I kristendommen tenker vi at alle mennesker synder, ingen er perfekte, og vi trenger hjelp til å finne ut av livene våre.

Spørsmål: Har dere noen forslag til hva vi kan sette inn under overskriften «synd»? Hva er galt å gjøre mot hverandre/andre mennesker? (F.eks. baksnakke, mobbe, henge ut folk på sosiale medier, spre falske rykter, spre bilder uten å spørre om lov.)

Spørsmål til refleksjon: Er det lett å ta ansvar og stå for det man har gjort, om man har gjort noe galt? Hvorfor/hvorfor ikke?

Har man alltid et personlig ansvar for det man gjør? Hvorfor/hvorfor ikke? Når er det ikke ens egen feil? Har man et ansvar når noen ødelegger for andre? Alle gjør det mot hverandre, sånn er det, hva kan vi ta ansvar for da?

Konklusjon/avsluttende betraktning: Vi har alle forventninger til hverandre og til oss selv. Samme hvor feil du trår, og hvor langt ut du går, så forkynner kristendommen at du aldri blir utstøtt av Gud. Det er alltid en ny sjanse for å få gjort opp for seg. Det gode med anger er at man ser at man har gjort feil. Vi mennesker er hele tiden i utvikling, vi skapes på en måte mens vi lever, på godt og vondt. Både synd, anger og læring er en del av livet. Vi lærer av at vi lever, og at vi dummer oss ut. Vi må leve i en nådefull verden fordi vi trår feil hele tiden. Vi er feilbare mennesker, men vi er ikke håpløse.

Tilgivelse

Spørsmål: Hva er tilgivelse? Hva tenker dere?

Noen betraktninger om tilgivelse: Å tilgi er ikke det samme som å unnskylde noen. Det handler ikke om å «forgive and forget». Det er noe annet som skjer når vi tilgir. Hva tenker dere om det?

Noen påstår at det å tilgi er å bli fri. Hva tenker dere om det? Hvordan føles det å tilgi?

Hvis jeg gjør noe dumt, kan jeg da bli tilgitt? Hvem er det som kan tilgi? Kan alle tilgi? Er det noe/noen som ikke kan tilgis? Hvorfor/hvorfor ikke? (Her kan ungdommene komme inn på alvorlige og «triggende» temaer. Viktig å være var for dette i samtalen). Kan du tenke deg en situasjon hvor det ikke er nødvendig/mulig med tilgivelse? (Noe bare Gud kan tilgi ...?)

I en gammel bønn som leses i kirken sier vi følgende: «Kom dem til hjelp som er i nød og fare. Gjør vel mot dem som gjør ondt mot oss.» Hva synes dere om det utsagnet?

Tilgivelse er en viktig verdi i Bibelen – Jesus snakker mye om å tilgi, at vi skal tilgi mye mer enn vi selv tenker er naturlig. Hvorfor tror dere tilgivelse er så viktig i kristendommen?

Hvordan føles det å bli tilgitt?

Filmressurser:

  • deUSYNLIGE av Eirik Poppe. Kan man tilgi noen som har forårsaket at et barn dør?
  • Gran Torino – film med Clint Eastwood.

Avsluttende betraktning: Gud kan tilgi, men det er bortenfor vår forstand. Gud er større enn oss.

Kultur. Struktur. Moderne slaveri.

Spørsmål: Kan man ta ansvar for den negative kulturen man er en del av? Hvor mye skal til før du står opp for det du ser sårer andre/er til skade for andre? Kan man skylde på kulturen?

Han som skrev salmen, var en del av en kultur der slavehandel var vanlig. Var det hans ansvar å gjøre noe med det?

Det er mange svære og vanskelige ting i samfunnet og i verden som er mye større enn oss selv og større enn enkeltmennesket. For eksempel: Rasisme/utenforskap, moderne slaveri, klimakrisen. Hvem har ansvar da? Hva slags ansvar har vi for det destruktive i samfunnet?

Hva kan vi/du/jeg gjøre for å bidra til forandring? Slaveeieren tok ansvar og gjorde en forandring. Han fikk ikke personlig slutt på all slavehandel, men han sluttet å ta del i slavehandelen. Tror dere det hjalp? Hvorfor/hvorfor ikke?

Bibeltekster som utgangspunkt for videre samtale:

• «Det var ikke meg, det var kvinnen», «Det var ikke meg, det var slangen» – 1 Mos 3,1–13. Hva er det som skjer her i denne fortellingen? Denne fortellingen om Adam og Eva i hagen er den jødisk-kristne urfortellingen om at det er så vanskelig for oss å ta ansvar for det vi har gjort.

Joh 8,2–11 – Om kvinnen som nesten ble steinet til døde. Les fortellingen. Hvem er med i fortellingen? Hva handler den om? Hva har skjedd og hva skjer? Hva er det Jesus sier som gjør at fortellingen plutselig snur? Hvorfor er det ingen som kaster noen steiner på kvinnen? Hva tenker dere om det som Jesus sier til kvinnen på slutten av fortellingen? Hvordan tror dere hun føler seg når hun går derfra? Har det noe med tilgivelse å gjøre? Hva tror dere de som var i den sinte folkemengden tenkte på inni seg når de gikk fra torget den dagen?

Filmressurser om historisk og moderne slaveri:

  • Vingespenn - en forestilling for og med ungdom om moderne slaveri. Utarbeidet for Norges kristne råd.
  • Sweatshop (2014+2016) er en miniserie om tre norske ungdommer som møter ungdommene som lager klærne deres. Et samarbeid mellom Aftenposten og Framtiden i våre hender. I 2016 reiste ungdommene ned til Kambodsja igjen – denne gangen som aktivister.
  • Det er laget mange sterke filmer om slaveriet. Her er noen eksempler på filmer man kan se: 12 Years a Slave eller Harriet.

Bibelsteder

4«Dersom en av dere eier hundre sauer og mister én av dem, lar han ikke da de nittini være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort, til han finner den?

Les i nettbibelen

1Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten 2og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. 3Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4Han falt til jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5«Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6Men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» 7Mennene som fulgte ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. 8Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. 9I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk. 10I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham: «Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» 11Og Herren sa: «Gå bort i den gaten som kalles Den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. 12Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.» 13Men Ananias svarte: «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. 14Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn.» 15Men Herren sa til ham: «Gå! For jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. 16Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» 17Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa: «Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd.» 18Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt.

Les i nettbibelen

3min Gud er klippen der jeg søker ly. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern, min tilflukt, min frelser som frir meg fra vold.

Les i nettbibelen

1Deretter hørte jeg noe som lignet et mektig kor fra en stor skare i himmelen. De sang: Halleluja! Seieren, æren og makten tilhører vår Gud,

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud vår befrier, s. 22 – frihet

Jesus – hvem var han?, s. 25 – frelser

Skapt i Guds bilde, s. 36 – se seg selv med Guds nådige blikk – meg selv som skapt av Gud.

Selvstendighet og tilhørighet, s. 37 – skal vi alltid bli bærende på vår fortid, våre tidligere handlinger og hvem vi har vært?

WWJD, s. 39 – få inspirasjon av hvordan Jesus møter mennesker.

Synd og ansvar, s. 45 – fri fra syndene

Tilgivelse, s. 46 – tro på nådens virkning i mitt liv.


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.