Ørkenperlen

Denne perlen er omgitt av stillhetsperler på begge sider. Når stillheten helt plutselig går blir snudd til krav, blir krevende – da opplever vi ørkenperlens kraft. Hvordan havnet jeg her? Jeg vet ikke hvordan jeg kom hit, jeg kan ikke komme bort herfra, jeg kan ikke fortelle hvor jeg er.

Beige perle

Hva gjør du i en ørken? Prøver du å finne veien ut så fort du kan? Prøver du å finne deg våpen og gjøre deg klar til kamp? Eller bygger du deg en borg eller et gjemmested?

En fortelling i Bibelen handler om Jesus som tilbringer 40 dager i ørkenen. Det står ikke mange detaljer om hva han gjorde for å overleve der. Men det står helt kort: «Han holdt til blant villdyrene.» Han temmet dem ikke, så han kunne kontrollere dem og være helt trygg. Han gjemte seg heller ikke unna dem. På en eller annen måte var han iblant dem, selv om det var farlige dyr, som løve og bjørn.

Har du fått et løfte noen gang, enten fra mennesker eller kanskje fra Gud, om at noe skal bli bra igjen? En gang skal det spire og blomstre der hvor det nå er livløs ørken. Men hva da når det drøyer? Når natten kommer, og det knurrer og rasler på alle kanter?

Jesus visste at i de gamle skriftene så var ørkenen et sted det var knyttet løfter til. Nettopp i det tørre og trøstesløse skulle Gud gripe inn med godhet og liv. Og Jesus fikk erfare at det stemte. Men det betød ikke at alle problemene hans ble løst. De ville dyrene forsvant ikke, de ble ikke tamme. Jesus var midt iblant dem. Men likevel oppfylte Gud løftet sitt.

Bibellesning

Markus 1,9-13

Les i nettbibelen.

9På den tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. 10Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned over seg som en due. 11Og det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede.» 12Straks etter drev Ånden ham ut i ødemarken, 13og der var han i førti dager og ble fristet av Satan. Han holdt til blant villdyrene, og englene tjente ham.

Ettertanke

  • Har du noe du har bekymret deg for lenge, og kanskje bedt for mange ganger?
  • Kan Gud være tilstede og gi deg det du trenger – selv om de ytre omstendighetene ikke endrer seg?

Praksis

En praksis det går an å teste ut i løpet av de neste dagene: Ha Kristuskransen tilgjengelig. Når noe skremmer deg eller stresser deg, grip tak i ørkenperlen som en stille bønn.