Nattens perle

Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere… sies det. Men det betyr at det faktisk er noe som dreper deg.

Hopp rett til

Svart perle

Hvorfor ha med nattens perle i Kristuskransen?

For det første: Holder det ikke med ørkenperlen, som du kanskje alt har vært igjennom?

Noen har sagt det sånn: «Ørkenperlen minner meg om de vanskelighetene som jeg, tross alt, kan komme meg gjennom – vanskelighetene som gjør meg sterkere.»

Så den usagte andre siden av det er: at nattens perle er det jeg ikke kommer meg igjennom, det er der hvor det er bom stopp.

«Det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere…» sies det. Men det betyr at det faktisk er noe som dreper deg.

Så for det andre: hvorfor ha med en så ubehagelig påminnelse i Kristuskransen. Hvem vil drasse rundt på et sånt armbånd?

Så skal det jo sies at den hvite oppstandelsesperlen skimrer der to hakk bortenfor.

Er det ikke barnslig å bli trist eller skremt av en film du har sett før og der du veit det går bra til slutt?

Jeg vet ikke. Alt jeg vet er at nattens perle er med, og den krever et stopp bare ved sitt blotte nærvær. Sånn er det også i Bibeltekstene: det slutter ikke med natten, men det er ikke sjans å spole forbi eller ta en snarvei. Igjen og igjen tvinger tekstene fram et stopp.

Bibellesning

Markus 15,42–47

Les i nettbibelen.

42Det var forberedelsesdagen – det vil si dagen før sabbaten – og det var alt blitt kveld. 43Josef fra Arimatea, en høyt aktet rådsherre som selv ventet på Guds rike, tok da mot til seg og gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. 44Pilatus fant det underlig at han allerede skulle være død, og tilkalte offiseren og spurte om han hadde vært død lenge. 45Da han hadde fått det bekreftet fra offiseren, lot han Josef få liket. 46Han kjøpte da et linklede, tok Jesus ned, svøpte ham i det og la ham i en grav som var hugget ut i bergveggen, og rullet en stein foran inngangen til graven. 47Maria Magdalena og Maria, mor til Joses, så hvor han ble lagt.

Ettertanke

  • Kan du merke om du er stilt overfor en situasjon som tvinger deg til stopp?
  • Kjenner du det som en fornemmelse eller en altomfattende erfaring – eller et sted midt i mellom?
  • Hva vekkes i deg? Frykt? Sinne? Resignasjon? Skam?
  • Ønsker du å flykte vekk fra den erfaringen fortest mulig?
  • Hva skjer dersom du griper om nattens perle og stopper opp der?