Tilbake igjen til Gudsperlen

Etter festen – er hverdagen er den samme, eller er noe faktisk annerledes?

Perle i gull

Åssen er det å være tilbake til der du begynte?

Det rareste med Bibelens fortelling om Jesu oppstandelse, er kanskje ikke oppstandelsen, men fortsettelsen. Der de fleste andre filmer eller bøker gir seg på topp, fortsetter evangeliene av en eller annen grunn.

I Johannesevangeliet står det om disiplene som finner graven tom, før teksten fortsetter med tidenes antiklimaks. «Disiplene gikk så hjem.» Og i neste kapittel har de tydeligvis dratt hjem-hjem, tilbake nord til hjemtraktene i Galilea der de møtte Jesus for første gang, i noe som må føles som et annet liv.

Åssen må det ha vært å se det gjenkjennelige landskapet igjen?

Hvordan leve i hverdagen etter oppstandelsen til Jesus?

«Ingenting er annerledes. Alt er annerledes.»

Det virker som at for disiplene så stod Jesu oppstandelse for dem, som noe som var virkelig – men likevel aldri selvsagt. For hvert skritt i hverdagen så måtte de ta sats.

Kristuskransen begynner med Gud og slutter med Gud. Gud er den samme, men kanskje har det skjedd noe med deg hvis du har beveget deg gjennom alle perlene?

Kristuskransens invitasjon er til å fortsette.

Det er ikke traust eller kjedelig. De velkjente perlene eller gamle ord som gjentas kanskje hver dag, er likevel er stadig fylt av risiko, overraskelse og sjokkerende glede.

Bibellesning

Johannes 21,1-13

Les i nettbibelen.

1Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: 2Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. 3Simon Peter sier til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting. 4Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. 5«Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. 6«Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 7Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. 8De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen. 9Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. 10«Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. 11Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. 12Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. 13Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken.

Ettertanke

Er noe annerledes etter Jesu oppstandelse?

Praksis

En praksis det går an å teste ut i løpet av de neste dagene:

Før du gjør én av de vanlige tingene du gjør hver dag, bruk et par minutter med Kristuskransen. Hvordan er det nå å gå inn i skoledagen eller arbeidsdagen eller mobil feed’en eller natta? Er det annerledes på noen som helst måte?

Gjør dette eksperimentet helst i en uke før du kjenner etter og besvarer det spørsmålet.