Bibelreisen

Bibelreisen er et 4-timers kurs som egner seg for alle menigheter eller grupper som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien.

Hopp rett til

Opplegget passer både for de som på forhånd er vel kjent med Bibelens fortellinger og de som er mer ukjente med dem.

Innenfor Den norske kirke passer kurset godt for grupper som dåpsforeldre, konfirmantforeldre, de som har barn i kirkens barnearbeid, trosopplærere, unge voksne, bibelgruppemedlemmer. Innenfor frikirkesamfunnene er kurset velegnet som opplæring av nye troende, av de som ikke vet helt i forhold til troen, trofaste menighetsmedlemmer, ungdom, alle som trenger å få åpnet Bibelen og få en fornyet bibelglede.

Kurset på 4 timer (2 + 2) fører deg langs den lange linja i bibelhistorien. Det skjer på en velprøvd formel: Stikkord + Bevegelse = Oversikt. Bibelfortellingene blir formidlet på en måte som angår livet. Du inviteres til å lære med kropp og sjel!

Kurshefter må bestilles fra Bibelselskapet på ordre@bibel.no. De koster kr 39,- per stk. Kursholdere er under opplæring, hør med rådgiver Anne Kristin Aasmundtveit om noen er tilgjengelige i ditt distrikt.

Kontakt Oss