Bibelsporet

(tidligere Vandring gjennom Bibelen for barn)

«Vandring gjennom Bibelen», som nå har fått det nye navnet «Bibelsporet», er et solid metodisk undervisningsopplegg, tilpasset de nye læreplanene i KRLE-faget, tilrettelagt for 4.- 5. trinnet og forbeholdt skolen i et skole-kirke-samarbeid.

Illustrasjon av to barn som løper

Kursholderkurset gir deg kompetanse til å formidle en tidslinje av Bibelens fortellinger, og inviterer til aktiv elevmedvirkning og engasjement. Du lærer å bruke bevegelse som metode, i samspill med muntlige fortellinger.

Vandring gjennom Bibelen - eksempelvideo

Videoen viser et glimt fra et besøk fra en av Bibelselskapets kursholdere i Vandring gjennom Bibelen for barn i en skoleklasse.

Hvordan komme på sporet av Bibelens fortellinger?

Bibelsporet formidler fortellinger fra jødisk tradisjon (Tanakh) og fra kristen tradisjon, gjennom bibelske fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet. Å se sammenhengen mellom disse tekstene kan bidra til forståelse for og refleksjon rundt kristen tro og religiøs praksis, samt kristendommens plass i samfunn, historie, kunst og kultur.

Undervisningsopplegget er ikke forkynnende, men er laget som en ressurs for å dekke kompetansemål i KRLE-faget for 4.-5. trinn. Bibelsporet kan gi kjennskap til og forståelse for nasjonal og internasjonal kristen kulturtradisjon. I løpet av fire skoletimer får elevene en unik oversikt over sammenhengen mellom fortellingene i Bibelen, med søkelys på de fortellingene som har vært med på å forme vår kultur.

Hvem kan bli kursholdere i Bibelsporet?

Bibelselskapet utdanner kursholdere i Bibelsporet, tidligere Vandring gjennom Bibelen for barn. Kurset er egnet for kateketer, prester og undervisningsledere i Den norske kirke, frimenigheter og organisasjoner – som ønsker å tilby kurset til 4.-5. trinnene i grunnskolen. Deltakerne skoleres til å gi kurstilbudet på to dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder. Vanligvis blir det arrangert kursholderkurs regionalt 1-2 ganger i året i samarbeid med lokale krefter. Alternativt er kurset tilgjengelig som nettkurs med avsluttende digital samling.

Tusen takk for en flott forestilling hvor du fikk med elevene på en super måte. Jeg kunne se at de koste seg. Har også inntrykk av at de er glad i krle-faget. Det er jo også et særdeles spennende fag. Det betyr mye for oss å få inn fagpersoner som inspirerer og lærer oss. Du legger fram fagstoffet på en annerledes og spennende måte. Det er tydelig at du «eier» faget. Jeg tror det har stor betydning for elevene å møte andre fagpersoner som bidrar med sin unike kunnskap og erfaring. Vi trenger flere trygge voksne som kan være med på å gi elevene gode tanker og verdier for å bygge et godt etisk grunnlag. Tusen takk for at dere prioriterer å bruke tid ute i skolene!

Lærer i Modum - Tilbakemelding til kursholder

Kommende kursholderkurs

Kjøp bøkene – tilgjengelig på bokmål og nynorsk