Bibelsporet

Bibelen i skolen. Vi følger et spor gjennom Bibelen. I løpet av fire skoletimer lærer elevene hele bibelhistorien. Kurset er populært og lærerikt.

Illustrasjon av to barn som løper

Bibelsporet (tidligere Vandring gjennom Bibelen) er et solid metodisk undervisningsopplegg. Det er tilpasset de nye læreplanene i KRLE-faget og tilrettelagt for 4. til 5. trinnet. Kurset er forbeholdt skolen i et skole-kirke-samarbeid.

Kursholderkurset gir deg kompetanse til å formidle en tidslinje av Bibelens fortellinger, og inviterer til aktiv elevmedvirkning og engasjement. Du lærer å bruke bevegelse som metode, i samspill med muntlige fortellinger.

Bibelsporet - eksempelvideo

Videoen viser et glimt fra et skolebesøk fra en av Bibelselskapets kursholdere i Bibelsporet.

Tilbakemelding fra lærer

Tusen takk for en flott forestilling hvor du fikk med elevene på en super måte. Jeg kunne se at de koste seg. Jeg tror det har stor betydning for elevene å møte andre fagpersoner som bidrar med sin unike kunnskap og erfaring. Vi trenger flere trygge voksne som kan være med på å gi elevene gode tanker og verdier for å bygge et godt etisk grunnlag. Tusen takk for at dere prioriterer å bruke tid ute i skolene!

Hvordan komme på sporet av Bibelens fortellinger?

Bibelsporet formidler fortellinger fra jødisk tradisjon (Tanakh) og fra kristen tradisjon, gjennom bibelske fortellinger fra Det gamle og Det nye testamentet. Å se sammenhengen mellom disse tekstene kan bidra til forståelse for og refleksjon rundt kristen tro og religiøs praksis, samt kristendommens plass i samfunn, historie, kunst og kultur.

Undervisningsopplegget er ikke forkynnende, men er laget som en ressurs for å dekke kompetansemål i KRLE-faget for 4.-5. trinn. Bibelsporet kan gi kjennskap til og forståelse for nasjonal og internasjonal kristen kulturtradisjon. I løpet av fire skoletimer får elevene en unik oversikt over sammenhengen mellom fortellingene i Bibelen, med søkelys på de fortellingene som har vært med på å forme vår kultur.

Bilde av heftet som brukes i kurset.
Elevheftene er gjennomillustrerte og innbyr til aktivitet. Forebeholdt bruk i skolen.

Hvem kan bli kursholdere i Bibelsporet?

Bibelselskapet utdanner kursholdere i Bibelsporet. Kurset er egnet for kateketer, prester og undervisningsledere i Den norske kirke, frimenigheter og organisasjoner – som ønsker å tilby kurset til 4.-5. trinnene i grunnskolen. Deltakerne skoleres til å gi kurstilbudet på to dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder. Vanligvis blir det arrangert kursholderkurs regionalt 1-2 ganger i året i samarbeid med lokale krefter. Alternativt er kurset tilgjengelig som nettkurs med avsluttende digital samling.