Pedagogisk metode

Ved hjelp av håndbevegelser og huskeord lærer elevene hovedlinjene i Bibelen og blir kjent med noen av de viktigste bibelske personene.

Hopp rett til

Forstå Bibelen i sammenheng

Hva er Vandring gjennom Bibelen for barn?

Stikkord + bevegelse = oversikt.

Elevene lærer med hele seg!

Dette undervisningsopplegget har vært brukt i skoler over hele landet i over 20 år. Kurset er ikke forkynnende, men laget som en hjelp til lærere som underviser i faget KRLE. Kurset samsvarer både med fagets formål og kompetansemål på de aktuelle alderstrinn.

Vandring gjennom Bibelen for barn bidrar til kulturell kjennskap og forståelse av både nasjonal og internasjonal kulturtradisjon. I løpet av fire skoletimer får elevene en unik oversikt over sammenhengen i Bibelen, med fokus på de fortellingene som har vært med på å forme vår kultur.

Praktisk

  • Kurset er fortellende, ikke forkynnende
  • Kurset er et godt tilbud til KRLE-faget
  • Målgruppen er 4.-5. trinn i skolen
  • Kurset er av omfang fire skoletimer – to omhandler fortellinger i Det gamle testamentet (fellesstoff for jødedom og kristendom) og to omhandler fortellinger fra Det nye testamentet (kristendom)
  • Elevene får hvert sitt arbeidshefte som også kan brukes i etterkant av kurset
  • Klasserommet blir et kart over Midtøsten
  • Læreren skal være til stede under undervisningen
  • Læreren har ansvar for å informere elever og foreldre før kurset

Vandring gjennom Bibelen - eksempelvideo

Glimt fra en skoletime med besøk av en kursholder i Vandring gjennom Bibelen for barn.