Fagdag: Johannes’ åpenbaring – relevant i vår tid?

Velkommen til fagdag om Johannes åpenbaring hos Bibelselskapet 28. mai. Med Hans Johan Sagrusten, Anne Kristin og Sven Aasmundtveit.

Hopp rett til

Sammen dykker vi ned i den mest gåtefulle boka i Bibelen.

Du får hele Åpenbaringen fortalt muntlig på en time, krydret med salmer og sanger. Kanskje vil du oppdage nye sammenhenger i teksten og få et glimt inn i himmelen?

Du får inspirerende foredrag der Hans Johan Sagrusten tar oss med inn i vår egen samtid og lar oss speile oss i de tidløse tekstene i Åpenbaringen.

Fagdagen vil gi rom for samtaler omkring de store spørsmålene, som: Hvordan skal vi være en kristen kirke i dag, i lys fra Johannes’ åpenbaring?

Korleis vera ei kristen kyrkje i dag, i ljos frå Johannes’ openberring?

Johannes’ openberring er ei stadig meir aktuell bok for kristne i dag. Kanskje blir ho den viktigaste boka for kristne i framtida? Boka har eit språk og nokre bilete som vi kjenner oss att i – med ein natur i rask endring, krigar som rasar, menneske som lid under svolt og migrasjonar – og ei kristen kyrkje under press frå verda omkring seg.

Hans Johan Sagrusten har skrive ei bok om Johannes’ openberring som mange kallar for «ein augeopnar», «ei openberring» og «eit heilt nytt perspektiv». Fagdagen byggjer på boka, og Sagrusten tek oss med inn i vår eiga samtid og lèt oss spegle oss i dei tidlause tekstene i Openberringa.

Fagdagen vil gje rom for samtalar omkring dei store spørsmåla, som: Korleis skal vi vera ei kristen kyrkje i dag, i ljos frå Johannes’ openberring? Korleis skal vi leva som kristne i ei vanskeleg tid? Korleis skal ein unngå å miste håpet? Kva er den store trengselstida for oss – og kven er eigentleg dyret?

Kjøp boka her: