Levende formidling

Trenger du ny inspirasjon til hvordan formidle Bibelens fortellinger rundt høytidene til barn og ungdom? Kurset gir praktisk øvelse i bruken av fortellerverktøyene. Du lærer også aktiviteter som hjelper barn og ungdom til å utforske bibelfortellingene selv.

Hopp rett til

Levende formidling handler om å skape engasjement. Om å dra tilhørerne inn i Bibelens fortellinger. Det handler om å gi deltakerne rom til å utforske og skape selv.

Høytidene er tema. På en konkret og leken måte lærer du å levendegjøre og formidle bibelfortellingene.

Til kurset følger et arbeidshefte. Her får du gjenfortalte tekster rundt høytidene jul, påske, Kristi himmelfart og pinse. Du får tips til hvordan du lærer deg å fortelle på din måte, og konkrete forslag til aktivisering av fortellingene.

På kurset jobber du med:

  • Muntlig formidling
  • Bibelfortellinger rundt høytidene tilpasset aldersgruppe barn – ungdom
  • Å tilpasse til din personlige måte å fortelle på
  • Konkrete forslag til hvordan du kan aktivisere barn og ungdom
  • Å hjelpe barn og ungdom til å oppleve og utforske bibelfortellingene selv

Kurset er rettet mot trosopplæring i kirken, fra barnegrupper i skolealder til konfirmanter. Men om du også ønsker å tilby undervisning rundt høytidene til skoler i ditt nærmiljø, som en del av skole-kirke-samarbeidet, er metoden og fortellingene du lærer på kurset velegnet for dette formålet.

Kurset er fleksibelt, fra en time til en halv dag. Antall deltakere mellom 10-20 stk. Pris varierer etter lengde på kurset, og arrangør dekker reiseutgifter og evt. utgifter til overnatting.

Kurset egner seg for alle som formidler bibelfortellinger til barn og ungdom.

Kursholdere:

Hilde Stavnem Børud, drama- og teaterpedagog

Anne Kristin Aasmundtveit, bibelforteller

For bestilling av kurs, ta kontakt med aka@bibel.no

Arbeidshefte