Tekstlesninger som preken

Det gamle og Det nye testamentet hører tett sammen, og tekstene taler med hverandre. Her finner du ferdige opplegg med tekster som kan brukes som preken. Lytt til ordene og samtalen dem imellom!

Lysglobe med tente lys

På denne siden finner du ferdige opplegg til tekster som kan settes sammen og leses opp som en del av dagens preken.

Blant disse tekstene finner du fortellinger om Jesu liv fra bebudelsen til oppstandelsen, også fra tidens begynnelse til tidens slutt (Alfa og Omega). Tekster fra Det gamle testamentet klinger med i fortellingene. La gjerne Bibelens ord være hele prekenen en søndag!

Bruk tekstleser(e) og gjerne en forteller. Fortelleren formidler med egne ord eller framfører teksten utenat. I samspill med tekstleser(e) gir dette en variert dynamikk til formidlingen.

Innledningsvis finner du tanker om bakgrunnen for tekstene, hvilke dager de kan passe ekstra godt å bruke, og tips til framføring.