Tidslinjen

Tidslinjen – Den store fortellingen i Bibelen er et knippe utvalgte bibelhistorier satt i rekkefølge på en tidslinje.

Tidslinjen gir deg utvalgte fortellinger fra Bibelen i sammenheng. Ideskaper er kateket i Sandar, Hilde Heitmann. Illustratør er Oscar Jansen. Fortellingene er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit.

52 utvalgte illustrasjoner viser rekkefølgen i Det gamle og Det nye testamentet, fra alt blir skapt til håpet om en ny himmel og en ny jord.

Tidslinjen

Den store fortellingen i Bibelen

Ønsker du kurs i hvordan tidslinjen kan tas i bruk? Ta kontakt med oss.