Tidslinjen

Tidslinjen – Den store fortellingen i Bibelen er et undervisningsverktøy til bruk i trosopplæringen utviklet av kateket i Sandefjord, Hilde Heitmann. Illustratør er Oscar Jansen.

Tidslinjen gir deg Bibelens fortellinger i sammenheng.

52 utvalgte motiver viser rammene og rekkefølgen i Det gamle og Det nye testamentet, fra alt blir skapt til håpet om en ny himmel og en ny jord. På Tidslinjen er det også gjort plass til din egen livshistorie.

Bruk glidepilen, klikk på motivene, les tekster og lytt til fortellinger. Bibelens fortelling er din fortelling.

Tidslinjen

Den store fortellingen i Bibelen