Tidslinjen

Tidslinjen – Den store fortellingen i Bibelen er et knippe utvalgte bibelhistorier satt i rekkefølge på en tidslinje. Tidslinjen gir deg utvalgte fortellinger fra Bibelen i sammenheng.

Ideskaper er kateket i Sandar, Hilde Heitmann. Illustratør er Oscar Jansen. Fortellingene er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit.

52 utvalgte illustrasjoner viser rekkefølgen i Det gamle og Det nye testamentet, fra alt blir skapt til håpet om en ny himmel og en ny jord.

Tidslinjen tas i bruk som en nyttig ressurs for å formidle de bibelske fortellingene til barn og unge. Ressursene er populære både i skole og kirke. Bibelhistoriene er viktige kulturbærere for vår kulturs identitet og bygger selvforståelse hos barna. Materiellet du finner til undervisning i skolen følger trygge rammer tilpasset læreplanen for grunnskolen.

Vi kommer gjerne og holder kurs for din skole eller menighet. Gjennom undervisning, samtale og refleksjon arbeider vi oss gjennom ulike temaer:

  • Hvordan kan vi bidra til at bibelfortellinger oppleves relevante for dagens barn og unge?
  • Hvordan kan vi utforske Bibelens fortellingsunivers sammen med barn i ulike aldersgrupper?
  • Hvilke fortellinger forteller vi, og hvordan gjør vi det?

Kursets innhold kan tilpasses etter behov. Ta kontakt og gi innspill til temaer som er relevante for dere!

Ønsker du kurs i hvordan tidslinjen kan tas i bruk? Ta kontakt med oss.