Undervisningopplegg for grunnskolen

Bibelselskapets tilbyr undervisningsopplegg tilpasset læreplanverket for grunnskolen. Dette er læringsressurser tilknyttet Tidslinjen, der utvalgte bibelfortellinger står i fokus for formidlingen.

Hopp rett til

to jenter leser tidslinjeboka

Les mer om Bibelen i skolen her

Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk, men det dekker også mål i kunst og håndverk der det er bemerket. Bibelfortellingene blir satt inn i en historisk kontekst og brukes som utgangspunkt for å belyse aktuelle temaer. Det er foreslått aktiviteter til hvert opplegg for hvert trinn som kan stimulere til samtale og refleksjon.

Opplegget inneholder:

  • Undervisningsforløp steg for steg
  • Tilpasset målgruppe/klassetrinn
  • Tema
  • Tilknyttede kompetansemål
  • Læringsutbytte for elevene
  • Utstyr og forberedelser
  • Direkte lenke til bilde og fortellingen på Tidslinjen.no
  • Henvisning til originalteksten i Bibelen

Gratis undervisningsmateriell for påske


Er du lærer i skolen? Vi sender deg undervisningsmateriell for skole, med lærerveiledning for påske på e-post helt gratis. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk.
Send e-post og motta PDF