Lærerveiledning for grunnskolen

Tidslinjen i skolen er en del av Bibelselskapets digitale læringsressurs med undervisningsopplegg tilpasset læreplanverket for grunnskolen.

Hopp rett til

to jenter leser tidslinjeboka

Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE og norsk, men det dekker også mål i kunst og håndverk der det er bemerket. Bibelfortellingene blir satt inn i en historisk kontekst og brukes som utgangspunkt for å belyse aktuelle temaer. Det er foreslått aktiviteter til hvert opplegg for hvert trinn som kan stimulere til samtale og refleksjon.

Opplegget inneholder:

 • Undervisningsforløp steg for steg
 • Tilpasset målgruppe/klassetrinn
 • Tema
 • Tilknyttede kompetansemål
 • Læringsutbytte for elevene
 • Utstyr og forberedelser
 • Direkte lenke til bilde og fortellingen på Tidslinjen.no
 • Henvisning til originalteksten i Bibelen

Nå: Juleevangeliet


Skal du undervise om juleevangeliet? Vi sender deg lærerveiledning for Juleevangeliet på e-post helt gratis. Tidslinjen i skolen er en digital læringsressurs med undervisningsopplegg tilpasset læreplanverket for grunnskolen. Opplegget har kompetansemål knyttet i hovedsak til fagene KRLE, norsk og kunst og håndverk.
Send e-post og mottta PDF

Kommer i 2024: Fortellinger med undervisningsopplegg tilpasset alle klassetrinn:

 • Mennesket i hagen
 • Jesus i krybben
 • Barnet og nistepakken
 • Inntoget i Jerusalem
 • Nattverden
 • Korsfestelsen
 • Kvinnene ved graven
 • Pinse