Våre kursholdere

Bibelselskapets kurs- og foredragsholdere har lang erfaring fra oppdrag i kirker, skoler og organisasjoner. Med en av våre ansatte er du sikret innhold og formidling av høy kvalitet. Kontakt oss hvis du ønsker besøk av Bibelselskapet for foredrag, kurs, taleoppdrag eller undervisning.

Anne Kristin Aasmundtveit

Anne Kristin Aasmundtveit

Anne Kristin Aasmundtveit er en ettertraktet bibelforteller og kursholder. Hun er utdannet pedagog med hovedfag i litteraturvitenskap, og muntlig fortelling.

Aasmundtveit har holdt en lang rekke kurs over hele landet, som Tekstleserkurs, Vandring gjennom Bibelen for barn og Bibelfortellerkurs.

Hun er også skjønnlitteratur forfatter, og bøkene hennes er innkjøpt av Norsk kulturråd. Hun har skrevet en lang rekke bøker, blant annet Alle mine veier: en pilegrims vandringer, Tidslinjen: den store fortellingen i Bibelen og Alle år har du sett meg: bibel, bønner og salmer gjennom kirkeåret.

Aasmundtveit er salmedikter og har laget norske salmetekster til folketoner fra hele verden, blant annet keltiske melodier fra de britiske øyer.

Aasmundtveit har også lang erfaring som redaktør i Verbum forlag, med ansvar for salmebøker og liturgier. Hun er bosatt på Lørenskog.

Kontakt

Foredragsholder, forfatter og forteller.
aka@bibel.no / 90 99 79 47

Hans Johan Sagrusten avbildet ute ved en grønn busk

Hans Johan Sagrusten

Hans Johan Sagrusten er en ettertraktet kurs- og foredragsholder. Han er utdannet teolog og ordinert prest. Han har jobbet i Bibelselskapet frem til 2020 og er nå sokneprest i Lom. Han er fremdeles en av våre foredragsholdere og tar oppdrag for Bibelselskapet.

Sagrusten har holdt en lang rekke kurs over hele landet, som Det store puslespillet (om de eldste manuskriptene til Bibelen), RIK bibelbruk (om å bruke Bibelen i fellesskap) og Boka om boka (to tusen års bokhistorie).

Han er forfatter av en rekke bøker innen skjønnlitteratur og sakprosa og er innkjøpt av Norsk kulturråd en rekke ganger. Han har skrevet bestselgeren Det store puslespillet - jakten på de tidligste manuskriptene til Bibelen og flere andre bøker om Bibelen.

Sagrusten har vært bibeloversetter i store prosjekter som Det nye testamentet 2005, Bibel 2011, Apokryfane (2018) og Lukas - lett å lesa (2020). Han er ansvarlig for den norske oversettelsen av videoene i serien BibleProject (2020-2021).

Kontakt

hjs@bibel.no / +47 47 97 64 73


Bibelselskapet består av en engasjert stab og flere av våre ansatte kan bidra med undervisning, taleoppdrag og foredrag. Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt Oss