Vandring gjennom Bibelen for barn

Vandring gjennom Bibelen for barn er rettet mot undervisning i 4.–5. trinn. Kurset er forbeholdt skolen. Deltakerne lærer hovedlinjene i Det gamle og Det nye testamentet på en morsom og aktiv måte.

Vandring gjennom Bibelen for barn (VGBB) er et kurstilbud fra Bibelselskapet. Det er rettet mot undervisning i 4.–5. trinn, tilpasset KRLE-faget og er forbeholdt skolen. Deltakerne lærer hovedlinjene i Det gamle og Det nye testamentet på en morsom og aktiv måte. En unik læreopplevelse!

Om lag 400 kateketer, menighetspedagoger, prester o.a. har gått Bibelselskapets kursholderkurs i Vandring gjennom Bibelen for barn. Deltakerne skoleres til å gi kurstilbudet på to dobbeltimer til skoler innen sine menigheter/områder.

Bibelselskapet utdanner kursholdere i VGBB. Kurset er egnet for kateketer, prester og undervisningsledere i Den norske kirke, frimenigheter og organisasjoner – som ønsker å tilby kurset til 4. trinnene i grunnskolen.

Vandring gjennom Bibelen - eksempelvideo

Videoen viser et glimt fra et besøk fra en av Bibelselskapets kursholdere i Vandring gjennom Bibelen for barn i en skoleklasse.