Enkel dramatisering av bibelfortellinger

Noen ganger står man fast når man skal formidle bibelfortellinger til barn. Inspirasjonen uteblir. Kanskje trenger man bare et lite dytt, så myldrer ideene fram igjen? Her er noen ideer til enkel dramatisering av bibelfortellinger.

Runar Liodden, prest i Modum, forteller fra Det gamle testamentet til 5. klasse ved Vikersund skole. Filmene er ideer til hvordan du selv kan formidle en bibelfortelling ved hjelp av svært enkle virkemidler. Opptakene er gjort i forståelse med skolen og foreldrene.

1 Gud skaper verden

2 Jakob lurer faren sin

3 Josef og brødrene

4 De ti plagene i Egypt

5 Josva inntar Jeriko

6 David blir konge

7 Kong Salomo med 1000 koner