Kurset RIK bibelbruk

Kurset i RIK bibelbruk gir enkeltpersoner og menigheter inspirasjon til å bruke Bibelen i fellesskap. Kurset gir en rekke praktiske tips som viser hvordan Bibelen kan brukes mer både i hjemmet og i menigheten.

Kurset setter felles bibelbruk i fokus og gir eksempler fra kirker hvor mennesker møtes regelmessig for å lese Bibelen sammen. Kurset gir eksempler på menigheter som kommer sammen enten daglig eller ukentlig, og viser hvordan ideene fra RIK bibelbruk kan implementeres i norske menigheter.

RIK Bibelbruk

Hans Johan Sagrusten forteller i denne videoen om sine møter med kristne i andre land og deres bruk av Bibelen, som inspirerte til å lage boka og opplegget RIK bibelbruk.

Kurset gir god tid til samtale og refleksjon for deltakerne. Kurset gir en introduksjon til tenkningen som ligger bak RIK bibelbruk, og deltakerne blir utfordret til å arbeide videre med ideene og problemstillingene, med tanke på å hjelpe sine lokale menigheter til bedre bibelbruk i fellesskap.

Kontakt Oss

Kjøp boka her