Kurset RIK bibelbruk

Kurset i RIK bibelbruk gir enkeltpersoner og menigheter inspirasjon til å bruke Bibelen i fellesskap. Kurset gir en rekke praktiske tips som viser hvordan Bibelen kan brukes mer både i hjemmet og i menigheten.

RIK bibelbruk

Hans Johan Sagrusten forteller i denne videoen om sine møter med kristne i andre land og deres bruk av Bibelen, som inspirerte til å lage boka og opplegget RIK bibelbruk.

Kurset i RIK bibelbruk bygger på boka RIK bibelbruk. Kursholder er forfatter Hans Johan Sagrusten, som har hentet inspirasjonen til kurset fra besøk i andre land. Kurset gir et møte med bibelbruk i land som Kina, Egypt, Cuba og Ukraina og løfter fram enkle grep som kan hjelpe også norske bibellesere til å bruke Bibelen mer i fellesskap.

Kurset setter felles bibelbruk i fokus og gir eksempler fra kirker hvor mennesker møtes regelmessig for å lese Bibelen sammen. Kurset gir eksempler på menigheter som kommer sammen enten daglig eller ukentlig, og viser hvordan ideene fra RIK bibelbruk kan implementeres i norske menigheter.

Kurset gir god tid til samtale og refleksjon for deltakerne. Kurset gir en introduksjon til tenkningen som ligger bak RIK bibelbruk, og deltakerne blir utfordret til å arbeide videre med ideene og problemstillingene, med tanke på å hjelpe sine lokale menigheter til bedre bibelbruk i fellesskap.

Kontakt Oss

Kjøp boka her